Water lilies

ציר הזמן שלי נועה.ל

 • הורי התחתנו

  הורי התחתנו
  בתאריך 6.6.1990 התחתנו הורי בחתונה מקסימה על הדשא של בית העם בכפר וורבורג .
 • המשפחה עוברת דירה לצור יגאל

  המשפחה עוברת דירה לצור יגאל
  באוגוסט 1995 משפחתי עברה לגור ביישוב צור יגאל.
 • יום הולדתי

  יום הולדתי
  ב14 ליוני נולדתי בבית חולים מאיר שבכפר סבא.
 • הטיול לאמריקה

  הטיול לאמריקה
  בשנת 2006 עברנו לגור בפרברים של ניו-יורק ומשם טיילנו ברחבי העולם.