הורד

השכונות החדשות שמחוץ לחומה

 • משכנות שאננים

  משכנות שאננים
  השיר על משה מונטיפיוריהשכונה הראשונה שהוקמה מחוץ לחומות העיר העתיקה שוכנת מול מגדל דוד במורד שמעל בריכת הסולטן.
  נבנתה ביוזמת השר משה מונטיפיורי מכספי העיזבון של הגביר יהודה טורא מארה"ב . מעל השכונה נבנתה על ידי מונטיפיורי תחנת קמח שפעלה בכוח הרוח לרווחת תושבי ירושלים
 • מחנה ישראל

  מחנה ישראל
  מחנה ישראלהוקמה ביוזמתם ובכספם של יהודים היושבים בארץ. נקראה גם שכונת המוגרבים.
 • נחלת שבעה

  נחלת שבעה
  הוקמה על ידי שבעה צעירים ירושלמים, בני המשפחות הוותיקות בישוב הישן של ירושלים בעיר העתיקה, ששאפו לשפר את רמת חייהם ולצאת מהצפיפות והתנאים הקשים שהיו בין החומות.
 • מאה שערים

  מאה שערים
  מאה שעריםהוקמה על ידי חברת בוני ירושלים שבראשה עמד אז רבי יוסף ריבלין. זו השכונה הגדולה ביותר והמרוחקת ביותר מהעיר העתיקה שנבנתה אז בידי יהודים.
  הסיבה לריחוק היתה מחיר הקרקע הזול יחסית, שכן מתישביה הראשונים היו דלי אמצעים.
 • בוכרים

  בוכרים
  הוקמה בזכות כספים שתרמו יהודי בוכרה.
  שכונה מפוארת מאוד