Bayit vegan complex

הקמת שכונת בית וגן בירושלים

By itai182
 • ייסוד בית וגן

  אגודת "בית וגן" להקמת שכונה בעלת צביון דתי-לאומי במערב ירושלים נוסדה ב-1920 ועל ראשיה נמנו הרב יוסף מרדכי הלוי, הרב אברהם חיים צוובנר-שאג, ירחמיאל אמדורסקי, עו"ד אהרון מני (ממשפחת מני) ובנימין קוקיה. השכונה תוכננה להיות בת 70 בתים פרטיים, עם גן נוי פרטי לכל אחד כדוגמת שכונת הגנים בית הכרם.
 • Period: to

  בית וגן - התפתחות

 • רכישת האדמות

  נרשמו לבסוף 250 חברים ורכישת האדמות מכפרי הסביבה עין כרם ואל-מאלחה החלה ב-1921.
 • תחילת הבנייה

  תחילת הבנייה
  הבנייה החלה ב-1926 ונבנו בה 25 בתים ברחוב "הרב קוק" (כיום רחוב בית וגן) ובהם "בית הכנסת הספרדי הגדול".
 • בניית אחוזת מתחם בני ברית

  בניית אחוזת מתחם בני ברית
  בשנת 1929 החלו לבנות בתוך השכונה את מתחם "אחוזת בני ברית". היוזמה לכך הייתה מצד לשכת "ירושלים" שליד ארגון "בני ברית" (לשכת בני ברית נוסדה בשנת 1888 בירושלים).ארגון בני ברית סייע לבני שכונת בית וגן בקרן אגודת בני ברית לבניית בתים בא"י, והגיע לידי הסכם עם ועד בית וגן על הקצאת 50 דונם לבניית מתחם בשם אחוזת בני ברית. הקרן נתנה הלוואות בתנאים נוחים לבעלי קרקעות לבניית בתים ותמכה בהקמת מגדל מים בשכונה ובניית בית הכנסת האשכנזי: בני בית - ישראל הצעיר.
 • בניית מפעלי תעשייה

  לאחר עשור מתחילת הבנייה בשכונה (בשנת 1936), נבנו מספר מפעלי תעשייה בשכונה והחשובים ביניהם: מאפיית אנג'ל, בתי חרושת לתעשיית תרופות, פרמצבטית וכימית "טבע", ביח"ר "ארה" של ד"ר ניסל, בית החרושת לסוכריות "נופת" של האחים סידס, בית הדפוס המפורסם של השותפים לוין אפשטיין, בית החרושת לשיש "שיש", בית החרושת לביסקוויטים "ארץ ישראל" ועוד. נכון להיום אין כמעט זכר למפעלים אלה.
 • בניית בית החולים "שערי צדק"

  בניית בית החולים "שערי צדק"
  המרכז הרפואי שערי צדק הוא בית חולים בירושלים שנחנך ב־ י"ט בשבט תרס"ב 27 בינואר 1902. מייסדו ומנהלו במשך 45 שנה, עד שנת 1947, היה ד"ר משה וולך דמות מרכזית בתולדות הרפואה בתקופת היישוב. בשנת 1980 עבר בית החולים למשכנו החדש בשכונת בית וגן בירושלים.