Begin

Y.M - מנחם בגין

By alonim
 • מנחם בגין נולד

  מנחם בגין נולד
  מנחם בגין נולד בי"ג מנחם-אב תרע"ג, 16 באוגוסט 1913, בברסט-ליטובסק שבבילרוס, אז בשטח
 • ילדותו

  ילדותו
  בילדותו היה לזמן קצר חבר בתנועת הנוער השומר הצעיר, ואחר כך הצטרף לתנועת הנוער ברית טרומפלדור (בית"ר) שייסד זאב ז'בוטינסקי, שדגלה בציונות ובהקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.
 • מסיים לימודי משפטים באוניברסיטת ורשה

  מסיים לימודי משפטים באוניברסיטת ורשה
  כאשר למד בגימנסיה היה נתקל לפרקים בביטויי אנטישמיות שהגיעו לידי אלימות. הוא למד מהניסיון ומן הצורך להתגוננות, ובאוניברסיטה נמנה בגין עם מארגני ההגנה העצמית של הסטודנטים היהודיים נגד פורעים אנטישמים.
 • מואשם בריגול על ידי הסובייטים ונשלח לכלא בסיביר

  מואשם בריגול על ידי הסובייטים ונשלח לכלא בסיביר
  נעצר בגין בידי הנ. ק. ו. ד., והובל אל כלא לוקישקי. שם נחקר על תפקידו כנציב בית"ר, כשהוא מואשם בשיתוף פעולה עם "האימפריאליזם הבריטי". הוא הורשע על ידי "ועדה מיוחדת המייעצת לידי המינסטריון העממי לענייני פנים" על היותו גורם מסוכן לחברה, ועונשו נקבע לשמונה שנים ב"מחנה עבודה מתקן"
 • קצין בצבא

  קצין בצבא
  לאחר נדודים ברחבי רוסיה הגיע בשנת 1942 לארץ-ישראל כחייל פולני, וזמן קצר היה פקיד בלשכת קצין העיר הפולני.
 • הפך למפקד האצ"ל

  הפך למפקד האצ"ל
  אריה בן-אליעזר יזם מהלך לשחרור מספר חיילים יהודים, ובהם בגין, מהצבא הפולני. לאחר מספר שבועות של משא ומתן יצאו ארבעה חיילים, ובגין בתוכם, לחופשה ללא תשלום שאינה מוקצבת בזמן, ממנה לא חזר מעולם. בסוף 1943, בגיל 30, עזב כטוראי את הצבא והפך למפקד האצ"ל.
 • פורסם הכרוז הראשון

  פורסם הכרוז הראשון
  ב-1 בפברואר 1944 פורסם הכרוז הראשון שבו ניכרת רוחו של מנחם בגין
 • פצוץ מלון המלך דוד

  פצוץ מלון המלך דוד
  בארבע השנים שבהן פיקד בגין על אצ"ל ביצע הארגון קרוב ל-300 פעולות. בולטות ביניהן היו פיצוץ מלון המלך דוד ביולי 1946
 • מנהיג "חרות" - הקים בעצמו

  מנהיג "חרות" - הקים בעצמו
  הקים בגין את "תנועת החרות – מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי" ועמד בראשה. המפלגה אימצה קו שנחשב אז ימני קיצוני, ובין היתר תבעה את החזרה מההסכמה לתוכנית החלוקה.
 • מנחם בגין זוכה בפרס נובל לשלום

  מנחם בגין זוכה בפרס נובל לשלום
  https://www.youtube.com/watch?v=UlPuC8GU7WQ
  זוכה בפרס נובל במשותף עם נשיא מצרים סאדאת ונשיא ארה"ב קרטר
 • נפטר

  נפטר
  https://www.youtube.com/watch?v=2leApGjVcU4נפטר בד' באדר ב' תשנ"ב, 9 במרס 1992, ונקבר בירושלים.