Noergaard gobelin

Vikingetiden/den norrøne digtning

 • Feb 1, 1000

  Erobringer

  Erobringer
  Omkring år 1000 havde plyndringstogterne udviklet sig endnu mere.
  Nu begyndte vikingerne at erobre nye landområde. Dette førte til Erobringen af England.
 • Feb 1, 1013

  Erobring af England

  Erobring af England
  Den danske konge Svend Tveskæg erobrede England og lagde dermed grundlaget for dansk-norsk-engelsk Nordøstimperium.
 • Feb 1, 1027

  Første danske stenkirke

  Første danske stenkirke
  Dette var et symbol på at kristendommen nu var indført i Danmark.
 • Feb 1, 1050

  Vikingetidens slutning

  Vikingetidens slutning
  I ca. år 1050 slutter vikingetiden
 • Jan 1, 1270

  Den norrøne digtning

  Den norrøne digtning
  Saganorrøne digtning var præget af sagaer. Fx. N.N: Gunlaug Ormstunges saga, som er nedskrevet i ca. år 1270.
  En saga er en heltefortælling i norrøn litteratur.
 • Opdagelse af Amerika

  Opdagelse af Amerika
  Amerika blev opdaget af Bjarke Herulfsøn i år ca. 986, det blev senere udforsket af Leif den lykkelige i år ca. 1000, han navngav 3 områder, nemlig: vinland, markland, helluland.
 • Kristendommens indførelse

  Kristendommens indførelse
  Omkring år 970 sørger Harald Blåtand for at kristne alle danske. Dermed bliver Kristendommen en officiel religion i Danmark.
 • Jellingestenen

  Jellingestenen
  De to runesten afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Den mindste runesten er ældst, formentlig fra ca. 935. Den er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om hans hustru Thyra Dannebod. Stenen er også den ældst bevarede danske kilde, hvor Danmark nævnes i skriftlig sammenhæng. Den Store Jelingsten er sværere at tidsfæste, men den er formentlig blevet rejst mellem 960 og 985 af Gorm og Thyras søn Harald Blåtand i Jelling til minde om hans forældre. Stenens
 • Harald Blåtad

  Harald Blåtad
  Dette er regeringsperioden for Harald Blåtand.
  Harald Blåtand var manden der gjorde danerne kristne.
  Han byggede borge rundt omkring i Danmark, hvilket tyder på at det var ham der samlede Danmark til ét rige.
 • Normandiet

  Den franske konge overlader Vikingehøvdingen et område nord for Seinen. Dette bliver senere kendt som Normandiet.