1.f rungsted gymnasium

 • Jan 8, 789

  Sigred nævnes I forbindelse med et frankisk rigsmøde, derfor mener man han er en af de første konger.

 • Period: Jan 8, 789 to Jan 8, 1050

  Vikingetiden

 • May 8, 804

  Berettes om en konge, der hedder Godfred

 • May 8, 810

  Godfred bliver dræbt af en af sine egne mænd, og der bliver sluttet fred.

 • May 8, 811

  Efter Hemming dør, udbryder der trosstridiheder

 • May 8, 826

  Den franske missionær Ansgar kommer til Danmark

 • May 8, 830

  Ansgar tager til byen Birka

 • May 8, 831

  Ansgar kommer hjem fra Birka, og bliver biskob

 • May 8, 845

  Ærkebispesædet bliver forlagt sydpå til Bremen

 • May 8, 850

  Ansgar besøger igen Birka, hvor han for tilladelse til at bygge kirker

 • May 8, 865

  Ansger dør

 • May 8, 934

  Besejrede Danmark, og bliver besejret af den tyske konge den tyske kong Henrik

 • May 8, 948

  Henrik bliver bisper af Hedeby, Ribe og Århus

 • May 8, 958

  Gorm bliver begravet på hedensk vis

 • May 8, 965

  Harald kristnes, og lader Jellingen ombygges til et kristent moment

 • May 8, 980

  Kunne man begraves med gravgaver

 • May 8, 988

  Nævnes en bisp af Odense

 • May 8, 1040

  Harald Harefod dør

 • May 8, 1042

  Harald Harneknud dør

 • May 8, 1043

  Magnus slog venderne i et stort slag i Lyngeskov

 • May 8, 1047

  Magnus dør, og den næste konge bliver Svend

 • May 8, 1050

  Vikingetiden slutter