Viking horned hat 1024x1024

Historietidslinje om vikingetiden

 • Apr 1, 799

  Definition på vikingetiden.

  Kort og godt er vikingetiden den periode, der strakte sig fra år 800 til år 1050. I denne tidsperiode drog vikingerne på krigs- og handelstogter især omkring de nordvestlige kyster i Europa og Østersøen. En viking defineres ved, at en person i denne tidsalder (typisk fra Norden) tog på de givne ovenstående togter. Desuden så man vikingerne som brutale og hårdføre.
 • Apr 1, 799

  Magtfordelingen

  Der var en tydelig lagdeling i vikingetidens magtfordeling. Det er lidt uklart, hvorvidt det feudale samfund var en realitet i vikingetiden eller ej, men der var klare linjer for, hvordan magten var fordelt i lag. Øverst var de store høvdinge (aristokratiet) og kongen. Herunder var de frie bønder. Efterfølgende kom de jordløse landarbejde ind i billedet efterfulgt af trællene, der var lavest. Ægteskab var desuden en slags alliance mellem familier.
 • Apr 1, 800

  Vikingetidens begyndelse

  Man siger vikingetidens begyndelse var i år 800, fordi der skete en række vigtige begivenheder omkring dette årstal. Fx fandt en norsk plyndring sted i det Lindisfarne Kloster på en af øerne ved Nordenglands kyster på d. 8. juni 793. Generelt de mange omtaler i Vesteuropa om vikingeoverfald var et udtryk for en ny tidsalder.
 • Period: Apr 1, 804 to Apr 1, 810

  Kong Gudfred

  I år 804 var Gudfred danernes konge. Det var han indtil 810, hvor han blev myrdet på et togt til Frisland af en af sine egne mænd. derefter blev der fred mellem den nye konge, Hemming, og kejser karl.
 • Dec 31, 811

  Tronstridigheder

  Efter Hemmings død i 811/812 udbrød der tronstridigheder, og danskerne dannede på skift alliancer med abodritter og frankere.
 • Apr 1, 845

  Erobring af Paris

 • Apr 1, 870

  Vikingetogterne

  Vikingetogterne fandt sted i et netværk af ruter i et vidtspændende geografisk område. I Danmarks tilfælde beskæftigede de sig især med at drage på togter omkring det vesteuropæiske fastland og ved England. Størstedelen af togterne var privatarrangeret af fx kongefamilien. I slutningen af 870’erne, efter togterne efterhånden var blevet masebevægelser og overnatninger af hæren i udlandet var en realitet, bosatte hæren sig i Øst- og Midtengland.
 • Period: Apr 1, 900 to Apr 1, 970

  Handel

  Betaling for varer igennem handlen i vikingetiden foregik via sølv. Dette skete med afvejning af sølvet. Men da det arabiske sølv var ikke i det ønskede omfang for optimal handel, var der nødt til at blive fundet en anden betalingsmetode. Sølvet, der brat tørrede ud i ca. 970, blev erstattet Vesteuropa. I forbindelse med voksende handel kom der en specialisering i krigs- og handelsskibene. I forlængelse med det opstod de nye byer i 900-årene som fx Roskilde, Lund og Viborg.
 • Apr 1, 950

  Hvor stort var Danmark i vikingetiden?

  Det Danmark, vi kender til i dag (foruden Bornholm), hed også Danmark i vikingetiden. Foruden det nuværende Danmark, var Svenske Skåne, ligeledes svenske Halland og tyske Sydslesvig dengang også dansk. Oslo Fjord kunne også kaldes dansk i perioder, hvor danske konger havde overhøjhed. Det er lidt uklart, hvorvidt denne udstrækning var en realitet, men det man er sikker på, det senest var i midten af 900-tallet.
 • Apr 1, 958

  Gorm den Gamle dør

  Gorm den Gamle var dansk konge og far til Harald Blåtand. Han kommer angiveligt fra Norge, men tog magten fra jellingdynastiet efter år 900. Han havde angiveligt kun magten over Jylland.
 • Apr 1, 965

  Kong Harald bliver døbt

  Kang Harald var søn af Gorm den Gamle og var ham der erobrede hele Danmark og Norge. I skriften på jellingestenen der står der, at Harald gjorde danerne kristne. I hans regeringstid opføres en række større borge og arkitektur; en udbygning af dannevirke, broen over Ravning Enge og de store ringborge bl.a. Trælborg.
 • Apr 1, 980

  Bygningsværker i vikingetiden

  Den andenførste bro danske bro, vi kender til i dag, blev bygget i vikingetiden. Denne var bygget under Harald Blåtand i en kort tidsperiode efter 980, og denne var omkring 760 meter lang og 5 meter bred. Generelt i Harald Blåtands tid blev var byggeaktiviteten massiv. Det hænger muligvis sammen med de kendte stride med tyskerne, som havde en stor virkning på Dannevirke. Også omkring 980 blev der opført mindst 4 borge: Fyrkat i Nordøstjylland, Trelleborg på Sjælland, Nonnebakke på Fyn og Aggersb
 • Period: Apr 1, 987 to Apr 1, 1014

  Sven Tveskægs regeringstid

  Under Sven tveskæg skete der en politisk, militær og kulturel nyorientering mod England. Man opdagede store mængder sølv i England, som danerne transportede med hjem, og på den måde transporterede man op omkring 48.000 pund sølv om året. Man begyndte at producere mønter ligesom man gjorde i England. I 1013 var hele England erobret og Tveskæg døde året efter.
 • Apr 1, 1000

  Religionsskiftet

  Den mest udbredte religion i starten af vikingetiden var den nordiske eller hedenske. I slutningen af 900-tallet kaldes for religionsskiftet, da kristendommen løbende fik større betydning. Langsomt kom der bisper omkring i Danmark fx i Odense i 988. Overgangen tog sin tid, og først lidt tid før år 1000 var den kristne religion slået igennem i forhold til begravelsesskik og indvielse af kortset i Danmark. Harald Blåtand forsøgte at styrke kongemagten ved at indgå samarbejde med Kirken, og denne v
 • Apr 1, 1013

  Erobring af England

 • Apr 1, 1016

  Erobring af England

 • Apr 1, 1050

  Vikingetidens afrunding

  Slutningen af vikingetiden resulterede i, at man begyndte at udvikle hjemlandende og deres ressourcerne. Men selve slutningen hænger sammen med begivenheder i forhold til England. Enten var det erobringen af England i 1066 af den normanniske hertug Vilhelm, som også kaldes Erobreren, eller også var årsagen Kong Hardeknuds død i 1942, hvorved Danmark mistede herredømmet over England. Et midtpunkt for dette er 1050, hvilket er årsagen til, man fastslår, periodens slutning er 1050.