hendingar i europa mellom 1880 og 1939

Timeline created by timeantontoast
 • trippelalliansen blir danna

  trippelalliansen blir danna
  trippelalliansen var ein avtale mellom Tyskland, Ungarn og Italia. Denne avtalen sa at vist eit av landa skulle bli angrepet av eit eller fleire land, so måtte dei andre landa i denne alliansen hjelpe til. (Wikipedia 2016)
 • skudda i sarajevo

  skudda i sarajevo
  i 1914 var Ferdinand og Sofie, det austerriske kronprinsparet, på besøk i sarajevo. Dei for ditt for å forsøke å endre på korleis det var der nede. Fordi det hadde vore mykje misnøye og nasjonalismen i Bosnia blei større pga okkupasjonen. dei hadde ein open bil der dei kjørte langs hovudgata. Og der i folkemengda venta 6 unge bevæpna menn. Ein av mennene sprang fram til bilen dei satt i nor den stoppet og fyrte av to skudd. og med det so var kronprinsparet død. dette starta 1. verdenskrig
 • USA ærklerte krig mot Tyskland

  USA ærklerte krig mot Tyskland
  USA ærklerte krig mot tyskland pga dei senka mange amerikanske skip i håp om å sette ein stoppar for storbritania so med det blei dei også dregne inn i krigen. (nye makt og menneske 9 historie 2015)
 • versaillestraktaten blir danna

  versaillestraktaten blir danna
  var ein avtale/krav for at tyskland måtte betale mengder med krigserstatelse fordi dei fikk skylda for 1.verdenskrig og måtte betale store summer. den sa også at tyskland ikkje fekk eige ein stor nok hær til å true europa igjen. (husker fra timen 2018)
 • ølkuppet

  ølkuppet
  8-10 november 1923 forsøkt Adolf Hitler, som leiar av nasjonalsosialister NSDAP, og Erich Ludendorff, å ta over regjeringsmakta i Bayern ein tysk by. (SNL 2015)
 • dei lange knivers natt

  dei lange knivers natt
 • kjelder

  kjelder
  trippelalliansen.(2016). henta fra:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelalliansen_(1882) (30.05.2018) Dypvik, A.(2015) ølkjellerkuppet. frå:https://snl.no/%C3%B8lkjellerkuppet (henta 31.05.2018) boerkrigen.(2018). henta fra:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Boerkrigen(29.05.2018) sovjetunionen.(ukjent). henta fra):
  https://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen(14.06.2018)
 • Period: to

  boerkrigen

  boerkrigen var ein krig mellom kven som skulle få alt gullet og diamantene som blei henta ut av oranjefristaten. denne krigen var det dei innføde boerne mot britiske invasjonsstyrker fra kapp provinsen. (Wikipedia 2018)
 • Period: to

  første verdenskrig

  Første verdenskrig var ein krig som ingen viste at kom til a vare so lenge den gjor. Faktisk var det folk som trudde en skulle vere over etter bere 4-5 månadar. Men so feil kan man ta, denne krigen varte i 4 år og tapene var enorme. Det døde 8,5 millinar soldater og 6,5 millionar sivile.
 • Period: to

  sovjetunionen

  sovjetunionen var ein union der ein øst-europa og heile asia var ein del av. (wikipedia