960229f003  800 feltlazaret indrettet i kirke sydslesvig 1914 18

Tidslinje 1870 - 1960

 • Imperialismens start

  Imperialismens start
  Kampen mellem de europæiske stormagter, for at sikre adgang til råstoffer og markeder. De wuropæiske stormagter indledte derfor en kamp om de områder i Afrika og Asien der endnu ikke var blevet erobret.
 • Det europæiske marked oversvømmet af korn

  Det europæiske marked oversvømmet af korn
  Der blev impoteret korn fra bl.a. Rusland, det gjorde at de danske landmænd begyndte at forkusere på mejeri og slagteri
 • Middellevetiden

  Middellevetiden
  Middellevetiden i 1880 var for mænd 45,6 år og for kvinder 47,4. En af grundene til dette at børnedødeligheden var ekstremt høj.
 • Period: to

  Udvandring til USA

  Mellem år 1880 og 1895 udvandrede omkring 120.000 danskere til USA, dette gjorde de da byerne ikke kunne besæftige alle i den voksende gruppe af jordløse
 • Andelsmejerier

  Andelsmejerier
  Danske bønner oprettede andelsmejerier
 • Andelsslagterier

  Andelsslagterier
  Bønnerne opretter andelslagterier
 • Første venstreregering

  Første venstreregering
  I 1901 gik kongen med til at oprette en venstreregering, grundet en voksende arbejderklasse.
 • Imperialismens slutning

  Imperialismens slutning
  Europa havde nået højdepunktet af verdensomspændene dominans og var begyndt på store opfindelser
 • Første verdenskrig start

  Første verdenskrig start
  Det var den 1. august 1914 at første verdenskrig startede.
 • 1. verdenskrig slut

  1. verdenskrig slut
 • Den økonomiske krise et dansk problem

  Den økonomiske krise et dansk problem
  I år 1933 blev den økonomiske krise, startet i USA, også et dansk problem, og danmark undgik derfor heller ikke at være med i 2. verdenskrig
 • 2. verdenskrig start

  2. verdenskrig start
 • 2. verdenskrig slut

 • Danmark bliver medlem af FN og NATO

  Danmark bliver medlem af FN og NATO
  I år 1949 blev Danmark medlem af FN og NATO, da de var skræmt af atomtruslerne
 • Period: to

  Folk forsvandt fra landbrug

  I 1950'erne forsvant 150.000 fra landbruget til byerne, og i 1960'erne, flyttede yderlige 120.000 fra landbrugs- til byerhverv