Pep karen

Dansk udenrigspolitik

 • Tabet af Slesvig-Holsten

  Danmark taber Slesvig-Holsten
 • Tyske stater samles i et stort rige

  De tyske stater blev samlet i et stort rige.
 • Første verdenskrig

  Udbrud af første verdenskrig, Danmark stod overfor et vanskeligt valg, da de skulle vælge om de ville lægge miner ud eller ej, ved Østersøen, da dette kunne bryde deres neutralitet i krigen.
 • Afslutning af 1. verdenskrig

  Første verdenskrigs afslutning og Tysklands nederlag som betød at Danmark fik en forbedret stilling
 • Står alene overfor den store nabo i syd.

  Danmark står alene overfor den store nabo i syd efter Versaliles-freden
 • Genforening

  Danmark blev genforenet med Nordslesvig
 • Period: to

  Imødekommenhed = Ikke en sympatierklæring

  Den danske imødekommenhed var på ingen måde en sympati overfor det nazistiske styresystem. De to regeringspartier tog mindst ligeså stor afstand fra den nazistiske ideologi som de øvrige partier i folketinget.
 • Hitler får magtovertagelse

  Hitlers magtovertagelse i januar, hvor Tyskland blev et diktatur og en stormagt der ikke ville acceptere status quo, dvs. de bestående tilstande
 • Udmeldelse af FN

  Tyskland melder sig i 1933 ud af FN
 • Danmark blev medlem af det øverste organ

  Danmark bliver medlem af det øverste organ, folkeforbundsrådet og valgte som det eneste land ikke at stemme for en fordømmekse af den tyske oprustning.
 • Tilpasningspolitik

  Danmark indgår en ikke-angrebsatrakt med Tyskland
 • Invadering af Danmark

  Tyske soldater marcherede over grænsen i Sønderjylland på trods af ikke-angrebstraktaten
 • Regeringen går af

  Det var en regering der havde sikret, at Danmark på mange måder kom helskinder gennem besættelsen, men det var modstandsbevægelsen og de forskellige oprørsgrupper, der i august førte til regerings afgang.
 • Regeringen går af

  Det var en regering der havde sikret, at Danmark på mange måder kom helskinder gennem besættelsen, men det var modstandsbevægelsen og de forskellige oprørsgrupper, der i august førte til regerings afgang.
 • Slutningen af 2. verdenskrig

  1. verdenskrig slutter 8 maj 1945.