Teorías atómicas

By Miky
 • Teoría atómica de DALTON

  John Dalton (1766 -1844)
 • Modelo atómico de THOMPSON

  Joseph Thomson (1856 -1940)
 • Modelo atómico de RUTHERFORD

  Lord Rutherford (1871 -1937)
 • Modelo atómico de Niels Bohr

  Niels Bohr (1885 -1962)
 • Modelo atómico actual (SCHRÖEDINGER y HEISEMBERG)

  Werner Heisenberg (1901 -1976)
  Erwin Schrödinger (1887 -1961)