linea de tiempo telefonos

  • Telefono mural Grower-Bel

  • Centralita manual de batería local

  • Maqueta Rotary 7-A

  • Teléfono de baquelita (Modelo 5523-EZ)

  • Teléfono automático de batería central (Modelo Góndola)

  • Teléfono portátil electrónico (Modelo Independent)