Temas vistos

  • Inicio 1ra Guerra Mundial

  • Period: to

    1ra Guerra del Opío a fin de la 1ra Guerra Mundial

  • Arrebatan islas de Hong Kong

  • Segunda Guerra del Opio

  • Termina Guerra del Opio

  • Independencia de Cuba

  • EUA ocupa Puerto Rico

  • Asesinato de Francisco Fernando