PANORAMA INTERNACIONAL

 • Period: to

  II Guerra Mundial

 • Bombardeo de Pearl Harbour

 • Desembarco en Normandía

 • Period: to

  Guerra Fría

 • Telón de acero

 • Bomba atómica sobre Hiroshima

 • Plan Marshall

 • Bloqueo de Berlín

 • Period: to

  Descolonización

 • Conferencia de Bandung

 • Crisis de los misiles de Cuba

 • Period: to

  Guerra de Vietnam

 • Caída del muro de Berlín