Syst. Q

By skjln
 • Period: to

  Läsåret 12-13

 • Handlingsplan för barn och elevhälsa

 • Måluppfyllelse åk 3

 • Måluppfyllelse åk 6

 • Läsförståelse åk 1

 • Delegationsbeslut

 • Rektors analys för verksamhetsåret

 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 • Krisplan Hacklehemsskolan

 • Nära anhöriglista

 • Akutlista elev

 • Svantest

 • IUP pärm

 • Webgodkännande elev

 • Budgetunderlag klart

 • Systematiskt arbetsmiljö

 • Medarbetarsamtal

 • Enkät nöjdhetsindex åk 6

 • Redovisning Lus Arbetslag

 • Utvärdering utvecklingsplaner Arbetslag

 • EIBASS sammanställning Specialpedagog

 • Skolpliktsrapportering

 • Verksamhetsberättelse

 • Barn och ungdomsbokslut

 • Analys måluppfyllelse respektive klass

 • Uppföljning Rektors analys från HT

 • Plan övergång till åk 7

 • Systematiskt arbetsmiljö

 • Medarbetarsamtal

 • Redovisning LUS respektive arbetslag

 • skolpliktsrapportering

 • EIBASS sammanställning Specialpedagog