Språkhistorien 1800-1900

Timeline created by AnneLise79
In History
 • Grunnloven

  Grunnloven
  Vi blir frigjort fra Danmark etter 400 år. Nasjonalfølelsen blomstrer og derfor også et ønske om å få vårt eget språk.
 • Period: to

  1800-1900

 • Folkeeventyr - 1840-årene

  Folkeeventyr - 1840-årene
  Asbjørnesen og Moe reiser rundt for å samle de norske folkeevntyrene. Dette bidro til en økende nasjonalfølelse. Les mer om dem her
 • Knud Knudsen

  Knud Knudsen regnes for å være bokmålets far. Han jobbet for en fornorskning av det danske språket. Mer om ham her
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  Ivar Aasen starter sitt arbeide med å samle inn de norske dialektene. les mer om nynorskens far her
 • Jamnstillingsvedtaket

  Landsmålet blir likestilt med bokmålet
 • 1900-tallet

  Fra 1900-tallet har utviklingen vært preget av de store rettskrivningsreformene
 • Unionsoppløsningen med Sverige

  Unionsoppløsningen med Sverige