• Narození Karla VI

 • Narození Františka I. Štěpána Lotrinského

 • Pragmatická sankce

 • Narození Marie Terezie

 • Kladné přijetí pragmatické sankce českého sněmu

 • Smrt Karla VI

 • Nástup Marie Terezie na trůn

 • Začátek válek o rakouské dědictví

 • Pruská vojska Friedricha II postupně obsazují celé Slezsko

 • Bavorský kurfiřt Karel Albrecht se prohlásil v Praze českým králem

 • Předběžný mír mezi Rakouskem a Pruskem

 • Osvobození Prahy a útěk Karla Albrechta

 • Korunovace Marie Terezie v Praze

 • Konec válek o rakouské dědictví

 • Měnová reforma

 • Založení studijní komise

 • Smrt Františka I. Štěpána Lotrinského

 • Všeobecný školní řád

 • Smrt Marie Terezie