Selma Lagerlöf

 • Period: to

  Selma Lagerlöf

 • Hon blev förlamad i benen

  Selma blev förlamad i båda sina ben men det försvann snabbt igen
 • Period: to

  Hon började på Högre lärarinneseminariet i Stockholm

  Hon började där mot sin pappas vilja
 • Period: to

  hennes tid som fröken

  Selma började jobba på Elementarskolan för flickor i Landskrona. Hon trivdes med lärararbetet och eleverna tyckte om henne.
 • debutromanen Gösta Berlings Saga utgavs

  debutromanen Gösta Berlings Saga utgavs
  Gösta Berlings saga handlar om livet på landet runt Frykensjöarna i Värmland på 1820-talet. I centrum står tre personer, varav den ena är prästen Gösta Berling som avsatts eftersom han misskött sig och brukat alkohol. De andra två personerna är den kraftfulla majorskan på Ekeby gård, och slutligen den elake brukspatron Sintram som är i förbund med djävulen.
 • En herrgårdssägen utgavs

  En herrgårdssägen utgavs
  Huvudpersonen Gunnar Hede flyr livets svårigheter in i sinnessjukdom, men botas genom den unga Ingrids självuppoffrande kärlek. I verket gjuts sekelskiftets gotiska skräckromantik i sagans och mytens form, vilket gör att det, sin skenbara enkelhet till trots, blir ett av Lagerlöfs mest intressanta verk. Den mytologiska kraften, inte minst gestaltad i fru Sorg med fladdermusvingarna, tecknar ett vanmaktens och förtvivlans landskap, där kärleken skördar offer men slutligen segrar
 • Jerusalem utgavs

  Jerusalem utgavs
  Jerusalem, roman i två delar av Selma Lagerlöf, utgiven 1901–02. Romanen baserar sig på den sanna historien om Jerusalemsfararna, en grupp som 1896 utvandrade från Nås i Dalarna till Jerusalem. Dess första del utspelar sig i Dalarna och har bondeätten Ingmarssönerna i centrum av sin historia. Det gamla lutheranskt kristna samhället bryts sönder då den moderna väckelserörelsen i form av den karismatiske predikanten Hellgum når byn. Romanens andra del beskriver emigranternas vedermödor i det helig
 • Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige utgavs

  Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige utgavs
  Första del av Nils Holgerssons böckerna utgavs andra kom 1907 och år 1962 kom det ut en film. Boken är gjord för barn och för att man ska kunna lära sig geografi på ett enkelt sätt i skolan
 • Selma köpte till baka sitt barndomshem

  Selma köpte till baka sitt barndomshem
  Hon köpte tillbaka sitt barndomshem som hon sedan levde i resten av sitt lkiv
 • Nobelpriset utdelades

  Nobelpriset utdelades
  På grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning
  (hon var den första kvinnliga för att att imot priset)
 • Period: to

  Svenska Akademien

  Selma var den första kvinnan i Svenska Akademien, hon hade stols nr 7
 • Varfrö jag valde Selma

  Varfrö jag valde Selma
  Jag valde Selma för det var den jag kände igen mest och ville veta mer om. Jag visst inte exakt vem hon var inna bara hon var med på 20-lappen.