Somos a revolución

 • Liberalsimo

  Liberalsimo
  Conocido como el padre del liberalismo, JONH LOCK, foi un filósofo que influíu nos escritos dos pensadores ilustrados. Segundo os seus escritos, o estado debe protexer a propiedade privada, a través dunha monarquía parlamentaria con separación de poderes. todo un manifiesto anti absolutista e liberalista
 • Period: to

  Revolución Industrial

  Proceso de transformación económica e social, que se inicia en Gran Bretañia, co maior conxunto de transformaciones da humanidade, pasando dunha economía rural a unha urbana e industrializada
 • Máquina de Vapor

  Máquina de Vapor
  James Watt inventou e patentou a máquina de vapor. Invento que revolucionou a tecnoloxía da época, considerase uns dos hitos de inicio da revolucion industrial. As súas aplicacions van desde minería, ferrocarril, automoción...
 • Period: to

  Guerra da Independencia dos Estados Unidos

  Conflicto bélico que enfronta as colonias británicas de América do norte contra o reino de gran Britania
 • Adam Smith

  Adam Smith
  Nace o 5 de xunio de 1723 e morre 0 17 de xulio de 1790. É coñecido como o padre da economía moderna. Coñeceu aos persoaxes da ilustración Francesa, que o influenciaron na súa obra, plasmando o liberalismo na economía.
 • Declaración de independencia de estados unidos

  Declaración de independencia de estados unidos
  Thomas Jefferson, Benjamin Franklin... Firman en Philadelphia, a declaración de independencia, formando unha nova nación
 • Industrialización

  Industrialización
  O proceso de industrialización foi un fenómeno clave que consistiu no paso do ámbito rural a grandes industrias e cidades, grazas as novas técnicas de cultivo.
 • George Washinton

  George Washinton
  Foi o comandante en xefe do ejército continental durante a guerra da independencia e polo tanto o primeiro presidente de Estados Unidos. 22 de febrero de 1732 e morre o 14 de diciembre de 1799
 • Period: to

  Revolución Francesa

  A revolución Francesa considerase o fin do Antigo Réxime.
 • Toma de la Bastilla

  Toma de la Bastilla
  Simboliza a fin da época do Antigo Réxime
 • Declaración dos dereitos do home e do cidadán

  É un documento fundamental na revolución francesa para a avolición do Antigo Réxime
 • Maximilien Robespierre

  Maximilien Robespierre
  Robespierre nace o 6 de mayo de 1758 e morre guillotinado o 28 de xullo de 1874, foi un dos principais líderes da revolución francesa, xefe da facción máis radical dos xacobinos. Lideró o denominado reino do terror, gobernando Francia de forma autocrática con execucions e persecucións
 • NACIONALISMO

  Cobra forza como reacción a as conquistas napoleónicas e a o congreso de Viena, defende o dereito de toda nación a constituirse en estado e ter fronteiras propias. Entende como nación a agrupación de persoas con lazos culturais historicos en lingusiticos. A suma do movemento nacionalista co movemento libersal xeneran as revolucions burguesas de 1820, 1830 e 1848.
 • Period: to

  Imperio Napoleónico

  Dende que se autonomea emperador ata a súa derrota en Waterloo, o mandato de Napoleón Bonaparte en Francia e parte de Europa, supuxo a expansión das ideas da revolución francesa por todo Europa. A caída do seu imperio, provoca o fenómeno da Restauración, Unifica países como Alemania ou Italia,
 • Congreso de Viena

  Tras a derrota definitiva de Napoleón, as potencias vencedoras, buscan restaurar o Antigo Réximen, creando unha corriente de oposición ao Congreso que da lugar aos movementos revolucionarios de 1820, 1830 e 1848
 • Metternich

  Metternich
  Klemens von Metternich, nacido o 15 de mayo de 1773 ata o 11 de junio de 1859. Foi canciller do imperio austríaco hasta a revolución de 1848. Durante o congreso de Viena, era ministro de asuntos exteriores e foi uno dos intervinientes no congreso. Foi defensor do absolutismo e oposto a movemetos liberales
 • Revoluciones de 1820

  Surgen como reacción ao congreso de Viena e a Restauración.
  No congreso de Viena surge a santa alianza das monarquías absolutas europeas para sofocar posibles focos revolucionarios en Europa. Estas revoluciones teñen grande importancia en España ( Pronunciamiento de militares liberales, trienio liberal )
 • Period: to

  Trienio liberal

  Iníciese ca sublevación militar de Rafael Del Riego en contra do goberno absolutista de Fernando VII. O rey é obligado a xurar a constitución Española de 1812. O Trienio finaliza ca ocupación de España do exercito dos 100 mil hijos de San Luis, Restaurando o goberno absolutista
 • Revoluciones de 1830

  Se entremezclan reivindicaciones sindicalistas e burguesas. A maioria estiberon promovidas por asociacións secretas como os Masones e os Carbonarios. A máis importante tivo lugar en Francia onde Carlos x había reestablecido o absolutismo monárquico e tivo que abdicar en Luis Felipe de Orleáns. En España, iníciase un periodo de guerras civiles entre liberales e absolutistas (Guerras Carlistas)
 • Revoluciones de 1848

  Iníciase en Francia, estendéndose posteriormente por Europa. En Francia comeza sendo unha revolución protagonizada por pequenos burgueses, PROLETARIADO e estudantes. Convirterse nunha lucha de clases entre burgueses e obreiros dando inicio a o MOVEMENTO OBREIRO. Acaba cunha gran represión (Máis de 1500 executados) e o nomeamento de emperador de Napoleón III. En Austria Alemania e Italia, tivo un marcado signo nacionalista. en Italia é o punto de partida no proceso de unificación do país.
 • Victor Manuel II

  Victor Manuel II
  Naceu o 14 de marzo de 1820 e morreu o 9 de xaneiro de 1878.
  Foi o primer rei de Italia, levou acabo a Unificación Italiana auxiliado polo primeiro ministro Camilio Benso, conde de Cavour, convirtiendo o reino de Cerdeña no reino de Italia
 • Otto von Bismarck

  Otto von Bismarck
  Naceu o 1 de Abril de 1815 e morreu o 30 de xullo de 1898. Foi o artíficie da unificación alemana. Emprende unha reforma militar para levar a cabo as labores de unificacion, arrebataando ducados a Dinamarca, despois da geurra con autria anexiona novos territorios e despois da guerra con francia, anexiona vabiera e outros estados.