Isabel zendal 1

Real Expedición Filantrópica da Vacina

 • Propuesta de la Expedición

  Propuesta de la Expedición
  Francisco Javier Balmis lle propón ao rei Carlos IV facer unha expedición para extender a vacuna polos territorios españois de Ultramar (en América e as Filipinas)
 • Comezo da viaxe

  Comezo da viaxe
  Isabel Zendal, a rectora do orfanato "Casa de Expósito" da Coruña, tres enfermeiras, dous prácticos, dous médicos asistentes e o propio Balmis máis os nenos embarcaronse na corbeta "María Pita" e zarparon o 30 de novembro de 1803.
 • Chegada aos territorios en Sudamérica

  Chegada aos territorios en Sudamérica
  Cando a vacuna chegou á Guaira (Venezuela), dividiuse a Expedición, onde vacunouse á poboación de Nova Granada (Colombia) e Perú.
 • Chegada ás Illas Canarias

  Chegada ás Illas Canarias
  O 6 de xaneiro de 1804, a expedición chegou ao seu primeiro destino, as Illas Canarias, onde estiveron un mes vacunando e zarparon ao seu seguinte destino, Porto Rico
 • Chegada a Porto Rico

  Chegada a Porto Rico
  A Expedición chegou a Porto Rico, pero a poboación xa estaba vacunada porque xa había chegado a vacuna dende a colonia danesa de Santo Tomás, nas actuais Illas Vírxenes dos EEUU.
 • Chegada a Cuba

  Chegada a Cuba
  O 26 de mayo de 1804, a embarcación chegou ao porto da Habana en Cuba, pero aquí tamén a poboació xa había sido vacunada grazas a Tomás Romay, entón puxeron rumbo a Venezuela.
 • Aprobación da Expedición

  Aprobación da Expedición
  A Xunta de Ciruxáns da Cámara aprobou a Expedición en 1805 e promulgou unha real cédula. Balmis decidiu levar a vacuna transportando 22 nenos de entre tres e nove anos vacundandoos.
 • Expedición en Nova España

  Expedición en Nova España
  A expedición chegou a Nova España (actuais México, Centroamérica e sur de EEUU) e Balmis recolleu outros 26 nenos para a viaxe polo Pacífico. O 8 de febrero de 1805, a embarcación saíu dende o porto de Acapulco ata as Filipinas.
 • Vacunación nas Filipinas e China

  Vacunación nas Filipinas e China
  En abril de 1805, a corbeta María Pita chegou ao porto de Manila nas Filipinas, e despois de vacunar á poboación, levaron a vacuna ao territorio portugués de Macao, dende onde levouse a vacuna á provincia de Guangdong (China)
 • Regreso a España

  Regreso a España
  Balmis convenceu aos británicos de levar a vacuna á illa de Santa Elena e abandonaron a illa para desembarcar en Lisboa ao seu regreso a España
 • Edward Jenner sobre a Expedición

  Edward Jenner sobre a Expedición
  "Non podo imaxinar que nos anais da Historia proporcionese un exemplo de filantropía máis noble e máis amplio ca este."
 • Alexander von Humboldt sobre á Expedición

  Alexander von Humboldt sobre á Expedición
  "Esta viaxe permanecerá coma a máis memorable nos anais da Historia."