PENTATEUTICO

 • Period: 1526 BCE to 1486 BCE

  MOISES EN EGIPTO

 • Period: 1486 BCE to 1446 BCE

  MOISES EN MIDIAN

 • Period: 1446 BCE to 1406 BCE

  MOISES EN EL EXODO

 • 1445 BCE

  CONSTRUCCION DEL TABERNACULO

 • 1445 BCE

  PACTO DE SINAI

 • 1406 BCE

  PACTO DE DEUTERONOMIO

 • 1446

  EXODO EGIPTO