Ontwikkeling van de VS en hun federale overheid

Timeline created by facebooker_100002880647402
 • Oorzaken Onafhankelijkheidsverklaring

  Engeland vroeg om meer belasting, geen goede politieke overeenkomsten en ze hadden bepaalde rechten geschonden van burgers volgens Jefferson.
 • Onafhankelijkheidsverklaring

  De Verenigde staten ontstonden nog niet echt, er was nog geen samenhorigheid!
 • The Articles of Confederation

  De eerste grondwet van de Verenigde Staten
 • Nieuwe grondwet Verenigde Staten

  In 1787 kwamen de slimste, rijkste en meest vooraanstaande mensen bij elkaar om te vergaderen over ‘The Articles’. Onder leiding van George Washington schreven de Founding Fathers een nieuwe grondwet aan de hand van Montesqieu’s ideeën over de trias politica. De macht van de overheid wordt verdeeld in drie delen en elk krijgt zijn eigen instantie.
 • Amerika wordt tweepartijenstelsel

  Domineerende partijen:
  - Republikeinse partij
  - Democratische partij
 • Drie nationale symbolen voor de Verenigde Staten

  E PLURIBUS UNUM, Uit vele staten één, rond 1865 lag de nadruk op verscheidenheid. Meer de nadruk op een natie uit verschillende staten. ALL MEN ARE CREATED EQUAL
  Vroeger gelde deze regel alleen voor de blanke burgers, er was nog veel slavenhandel en de donkere bevolking had helemaal geen rechten. CITY UPON A HILL
  De stad op de heuvel, dat zou de stad van Amerika moeten worden. Een experiment van vrijheid en democratie. Hun idealen wouden ze rond 1865 verspreiden zonder bemoeienis in het buite
 • Impeachmentprocedure tegen President Johnson

 • Opkomst populisme

  Vooral bij de democratische partij
 • Deelstaten met overgrote soevereiniteit

 • President Truman gaf het bevel om dicriminatie binnen strijdkrachten te verbieden

 • 'zwarte' verwerven gelijke burgerrechten

 • Period: to

  The Articles of Confederation

  De eerste grondwet van de Verenigde Staten
 • Period: to

  Amerikaanse burgeroorlog

 • Period: to

  Vele miltiaire interventies zonder toestemming congres