1600-1900

By 130225
 • Oprichting VOC

  Oprichting VOC
  1602:
  De Oude Compagnie fuseert met de Nieuwe Brabantse Compagnie tot Verenigde Amsterdamse Compagnie in 1601. Vervolgens wordt de Vereenigde Oostindische Compagnie opgericht in 1602.
 • De 1e wet van Kepler

  De 1e wet van Kepler
  1604:
  In 1604 publiceert Johannes Kepler zijn Astronomia pars Optica, over atmosferische lichtbreking, lenzen en de werking van het oog. In 1609 publiceert hij de eerste wet van Kepler
 • Ontdekking 4 manen

  Ontdekking 4 manen
  1609:
  Galileo Galilei bouwt in 1609 een telescoop en bestudeert de maan. Hij ontdekt ook de vier manen (zie Galileïsche manen) van Jupiter.
 • Twaalfjarig bestand

  Twaalfjarig bestand
  1609-1621:
  Het twaalfjarig bestand begint en eindigt.
 • Hervatting Tachtjarige oorlog

  Hervatting Tachtjarige oorlog
  1621:
  De strijd tussen de Republiek en Spanje wordt met het aflopen van het Twaalfjarig Bestand in 1621 hervat. Vanaf die tijd begint ook een economische neergang door onder andere het opnieuw invoeren van handelsembargo's, opvoeren van blokkades van grote rivieren en aanvallen door kapers. De belastingen worden verzwaard om het eigen leger te versterken. De crisis wordt nog eens verergerd doordat de Republiek geen financiële steun meer krijgt van Frankrijk en Engeland.
 • Oprichting WIC

  Oprichting WIC
  De West-Indische Compagnie (WIC) wordt opgericht door de Staten-Generaal.
 • Mooie verovering WIC

  Mooie verovering WIC
  1628:
  De vloot van de West-Indische Compagnie onder Piet Hein boekt een spectaculaire overwinning in de slag in de baai van Matanzas voor de kust van het eiland Cuba. Hij onderschept de zilvervloot. Dit laat 11 miljoen gulden in handen vallen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. (Dit vertegenwoordigt zo'n driekwart jaar oorlogsuitgaven)
 • Bloedsomloop van de mens

  Bloedsomloop van de mens
  William Harvey toont de bloedsomloop van de mens aan
 • Huisarrest Galileo Galei

  Huisarrest Galileo Galei
  Onder dwang van de kerkelijke rechtbank te Rome verklaart Galileo Galilei, dat de zon om de aarde draait. Hij moet de rest van zijn leven in huisarest blijven
 • De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh voltooid

   De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh voltooid
  Voltooiing van De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh oftewel de nachtwacht door Rembrandt
 • De vrede van Münster

  De vrede van Münster
  De Vrede van Münster wordt getekend. Hiermee komt een einde aan de Tachtigjarige Oorlog.
 • De eerste natuurkundig formules geschreven

  De eerste natuurkundig formules geschreven
  Christiaan Huygens schrijft als eerste in de geschiedenis natuurkundige formules op. Deze gaven de correcte theorie voor impuls behoud bij botsingen, een verbetering van de botsingswetten van Descartes.
 • Opstichting Kaapstad

  Opstichting Kaapstad
  Kaapstad wordt in 1652 gesticht door de Nederlander Jan van Riebeeck als handelspost van de Vereenigde Oostindische Compagnie
 • Robert Boyle's wet

  Robert Boyle's wet
  Robert Boyle stelt zijn wet op waarin hij het verband legt tussen het volume en de druk van een gas.
 • Koning Lodewijk XIV

  Koning Lodewijk XIV
  Koning Lodewijk XIV van Frankrijk, de "zonnekoning", roept zichzelf in 1661 uit tot absolute vorst (L'état, c'est moi)
 • Wet van de zwaartekracht

  Wet van de zwaartekracht
  Isaac Newton ontdekt de Wet van de Zwaartekracht.
 • Eerste bloedtransfusie

  Eerste bloedtransfusie
  Jean Baptiste Denis en Paul Emmeretz voeren de eerste bloedtransfusie bij een mens uit
 • Afschaffing stadhouderschap

  Afschaffing stadhouderschap
  Het Eeuwig Edict wordt aangenomen in de Raad van Leiden. Daarin wordt het stadhouderschap voor altijd afgeschaft, en wordt gesteld dat de soevereiniteit niet bij de Unie, de Prins of zelfs maar bij de Staten van het gewest ligt, maar bij de individuele steden
 • Ontdekking bloedlichaampjes

  Ontdekking bloedlichaampjes
  Marcello Malpighi ontdekt met behulp van een microscoop de bloedlichaampjes en wordt de grondlegger van de microscopie.
 • Rekenmachine gemaakt die kan delen en vermenigvuldigen

  Rekenmachine gemaakt die kan delen en vermenigvuldigen
  Gottfried Wilhelm Leibniz bouwt een mechanische rekenmachine die kan vermenigvuldigen en delen
 • De Hollandse oorlog: Rampjaar

  De Hollandse oorlog: Rampjaar
  Voor Nederland wordt 1672 een rampjaar, omdat Engeland, Frankrijk, Keulen en Münster de Republiek binnenvallen. Dit is het begin van de Hollandse Oorlog. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Engeland waren in de 17e en 18e eeuw vier keer met elkaar in oorlog, in de Eerste > Tweede > Derde > Vierde Engels-Nederlandse Oorlog. Een overzicht van het verloop van de gebeurtenissen
 • Lynching Johan de Witt

  Lynching Johan de Witt
  Raadspensionaris van Holland Johan de Witt, de belangrijkste staatsman van dat moment, wordt samen met zijn broer Cornelis de Witt, lid van de Staten-Generaal, gelyncht door een woedende menigte. Dit gebeurde in Den Haag, in en bij de Gevangenpoort, waar Cornelis zojuist gevangen was gezet wegens een vermeende beraming van een moordaanslag op Willem III. Die werd met steun van de Oranjepartij tot stadhouder benoemd.
 • Einde Hollandse Oorlog

  Einde Hollandse Oorlog
  De Duitse keizer, Frankrijk en Zweden tekenen verschillende verdragen die samen de Vrede van Nijmegen worden genoemd. Ze markeren het einde van de Hollandse Oorlog
 • Ontdekking zaadcel

  Ontdekking zaadcel
  Antoni van Leeuwenhoek ontdekt de zaadcel
 • Newton's Theorie

  Newton's Theorie
  Newton publiceert zijn Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, met onder andere de Theorie van de Zwaartekracht
 • Stichting Sint-Petersburg

  Stichting Sint-Petersburg
  Stichting van Sint-Petersburg, door Peter de Grote. De bouw van deze nieuwe hoofdstad is een uitvloeisel van zijn streven om aansluiting te vinden bij Europa. Het werk wordt verricht door Oeigoeren, Kirgiezen, Kazachen, Jakoeten en Tataarse dwangarbeiders. In 1705 wordt een eerste aanval van de Zweden op de stad afgeslagen door de nieuwe Russische Oostzeevloot onder leiding van de Nederlandse commandant Cruys
 • eerste stoommachine

  eerste stoommachine
  Thomas Newcomen bouwt de eerste werkende stoommachine, de Stoommachine van Newcomen.
 • Vereniging England en Schotland

  Vereniging England en Schotland
  Door de Act of Union worden Engeland en Schotland verenigd tot één rijk met één parlement: Groot-Brittannië.
 • Paaszondag

  Paaszondag
  Paaszondag - een Hollandse expeditie onder leiding van Jacob Roggeveen ontdekt Paaseiland
 • Nieuwe gouverneur Suriname

  Nieuwe gouverneur Suriname
  Jan Jacob Mauricius wordt Gouverneur van Suriname (tot 1751. Met hem doet de Verlichting zijn intrede in de kolonie.
 • Uitvinding spinning jenny

  Uitvinding spinning jenny
  De uitvinding van de Spinning Jenny van James Hargreaves en de spinmachine van Richard Arkwright maken goedkope massaproductie van katoen mogelijk
 • Verkoop stoommachine

  Verkoop stoommachine
  In 1775 verkooopt James Watt de eerste stoommachine. De stoommachine zal uiteindelijk de katalysator worden van de industriële revolutie.
 • Begin onafhankelijkheidsoorlog

  Begin onafhankelijkheidsoorlog
  Begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 • Ontwikkeling hypnose

  Ontwikkeling hypnose
  Friedrich Mesmer geneest enkele van zijn patiënten door autosuggestie en ontwikkelt de hypnose.
 • Deelname spanje onafhankelijksheidsoorlog

  Deelname spanje onafhankelijksheidsoorlog
  Deelname Spanje aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog na afsluiting Verdrag van Aranjuez
 • Einde onafhankelijksheidoorlog

  Einde onafhankelijksheidoorlog
  Groot-Brittannië erkent de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten met de Vrede van Parijs in 1783; einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De Grondwet van de Verenigde Staten wordt aangenomen in 1787. Deze gebeurtenissen zullen een belangrijke invloed hebben op de Franse Revolutie aan het einde van het decennium.
 • 1e president Amerika

  1e president Amerika
  George Washington is van 1789 tot 1797 de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika.
 • Franse leger valt zuidelijke Nederlanden binnen

  Franse leger valt zuidelijke Nederlanden binnen
  Het Franse leger verovert de Zuidelijke Nederlanden. Dit markeert het begin van de Franse tijd in België.
 • 1e Nederlandse grondwet

  1e Nederlandse grondwet
  De eerste Nederlandse Grondwet wordt aangenomen.
 • Napoleon valt Egypte binnen

  Napoleon valt Egypte binnen
  Napoleon Bonaparte valt Egypte binnen met een Frans leger.
 • De VOC wordt ontbonden

  De VOC wordt ontbonden
  De Vereenigde Oostindische Compagnie wordt ontbonden
 • Napoleon grijpt de macht in Frankrijk

  Napoleon grijpt de macht in Frankrijk
  Napoleon Bonaparte grijpt de macht in Frankrijk in de staatsgreep van 18 Brumaire.
 • Vereniging Ierland

  Vereniging Ierland
  Het Iers parlement tekent de unificatie akte van 1800 waarin akkoord gegaan wordt met een vereniging met Groot-Brittannië. In 1801 gaat de wet in
 • Washington als hoofdstad

  Washington als hoofdstad
  In gebruikname van het Amerikaanse Witte Huis. Op 17 november wordt Washington D.C. als nieuwe federale hoofdstad in gebruik genomen.
 • Uitvinding telegraaf

  Uitvinding telegraaf
  Uitvinding van de telegraaf door Claude Chappe, een officier van Napoleon
 • Code Napoleon

  Code Napoleon
  De Code Napoleon wordt het Frans burgerlijk wetboe
 • Kroning Napoleon

  Kroning Napoleon
  Napoleon Bonaparte kroont zichzelf in Parijs tot keizer.
 • Verlies Napoleon

  Verlies Napoleon
  Veldtocht van Napoleon in Rusland. Nederlaag van Napoleon. De Russen passen de tactiek van de verschroeide aarde toe, waardoor het Franse leger grote verliezen lijdt; er blijft slechts een tiende van de 600.000 man over. Napoleon treedt af, wordt verbannen naar Elba, ontsnapt en brengt gedurende de Honderd dagen heel Europa nog eens in rep en roer. De Slag bij Waterloo maakt definitief een einde aan de Napoleontische tijd.
 • Nieuwe stelsels in Nederland

  Nieuwe stelsels in Nederland
  In Nederland wordt bij de wet het metriek stelsel van maten en gewichten ingevoerd. Ook het geldstelsel van het nieuwe koninkrijk wordt ingedeeld volgens het decimale stelsel.
 • Jaar zonder zomer

  Jaar zonder zomer
  Dit jaar wordt ook wel het "jaar zonder zomer" genoemd. Overal ter wereld heersen extreme weersomstandigheden veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Tambora in Indonesië in het voorgaande jaar. In Nederland valt sneeuw in hartje zomer. Misoogsten leiden in 1817 tot hongeroproer in Europa. In Rotterdam worden op grote schaal winkels geplunderd.
 • Nederland stopt met slavenhandel

  Nederland stopt met slavenhandel
  Nederland beëindigt de slavenhandel. Dit was een Britse voorwaarde voor de teruggave van Nederlands-Indië.
 • 1e principes eloktromagnetisme

  1e principes eloktromagnetisme
  Hans Christian Ørsted ontdekt de eerste principes van het elektromagnetisme.
 • 1e passagierstrein

  1e passagierstrein
  George Stephenson bestuurt met zijn ontworpen stoomlocomotief de eerste passagierstrein.
 • Onafhankelijkheid België

  Onafhankelijkheid België
  • Het Voorlopig Bewind roept de onafhankelijkheid uit van de Zuidelijke Nederlanden onder de naam België. Het Nationaal Congres besluit om van België een koninkrijk te maken met als eerste koning Leopold van Saksen-Coburg-Gotha.
 • De reis van Charles Darwin

  De reis van Charles Darwin
  Van 1831 tot 1836 reist Charles Darwin met het schip de Beagle langs de kusten van Latijns-Amerika. Hij doet waarnemingen die hij 25 jaar later zal verwerken in zijn boek On the origine of species.
 • 1e trein Nederland

  1e trein Nederland
  De eerste trein op het vasteland van Europa rijdt in België, tussen Brussel en Mechelen. Nederland heeft in september 1839 ook een spoorlijn: Amsterdam - Haarlem.
 • Koningrijk België

  Koningrijk België
  In 1839 ondertekent Willem I ten slotte het Verdrag van Londen en erkent daarmee het Koninkrijk België. Nederlands Limburg komt weer terug bij Nederland.
 • De eerste trapfiets

  De eerste trapfiets
  De Schotse smid Kirkpatrick Macmillan ontwerpt de eerste trapfiets (een driewieler).
  De spoorlijn Amsterdam - Haarlem wordt doorgetrokken naar Den Haag en Rotterdam. Er komt ook een lijn Amsterdam - Utrecht, die later wordt doorgetrokken naar Arnhem.
 • 1e postzegel

  1e postzegel
  De eerste postzegel wordt gebruikt
 • Ziekteverwekkers ontdekking

  Ziekteverwekkers ontdekking
  Friedrich Gustav Jakob Henle stelt dat ziekten veroorzaakt kunnen worden door levende ziekteverwekkers.
 • Uitvinding lucifer

  Uitvinding lucifer
  De Zweedse chemicus Gustaf Erik Pasch vindt de lucifer uit.
 • Aardappelziekte

  Aardappelziekte
  In de winter 1846-47 heerst overal in Europa de aardappelziekte. Deze leidt tot misoogsten en voedselschaarste. Bij de onderdrukking van het Groninger hongeroproer in 1847 komen 7 mensen om het leven
 • Revoluties in heel Europa

  Revoluties in heel Europa
  1848/49: Revoluties in heel Europa. In Frankrijk, Rome en Venetië wordt de republiek uitgeroepen. Hongarije onder Lajos Kossuth verklaart zich onafhankelijk. Het volgende jaar zijn deze echter weer onderdrukt.
 • Uitvinding akoestische gitaar

  Uitvinding akoestische gitaar
  De moderne Akoestische gitaar wordt uitgevonden in Spanje
 • 1e wereldtentoonstelling

  1e wereldtentoonstelling
  In Londen wordt de eerste Wereldtentoonstelling gehouden (1851). In 1855 volgt Parijs. De groeiende rivaliteit tussen de twee wereldrijken is voelbaar. Het Crystal Palace krijgt een antwoord in het Palais de l'Industrie.
 • Erkenning brailleschrift

  Erkenning brailleschrift
  Het Parijse Nationaal Instituut voor Blinde kinderen erkent het brailleschrift officieel als volwaardige lees- en schrijfmethode voor blinden.
 • Uitvinding gloeilamp

  Uitvinding gloeilamp
  Heinrich Göbel vindt de gloeilamp uit.
 • De wc uitgevonden

  De wc uitgevonden
  De WC, toilet met waterspoeling, wordt in 1850 bedacht door de Engelsman Albert Giblin. In 1857 brengt de Amerikaan Joseph Gayetty toiletpapier op de markt, nog als losse vellen.
 • The origin of species

  The origin of species
  Charles Darwin publiceert zijn boek The origin of species
 • 1e telefoon

  1e telefoon
  Philipp Reis produceert de eerste telefoon.
 • 1e bloeddrukmeter

  1e bloeddrukmeter
  De eerste bloeddrukmeter wordt ontworpen door Karl Ludwig.
 • Uitvinding schrijfmachine

  Uitvinding schrijfmachine
  De schrijfmachine wordt uitgevonden
 • Taalwetten België

  Taalwetten België
  In België worden de eerste taalwetten gestemd.
 • Einde staatstoezich Suriname

  Einde staatstoezich Suriname
  Einde van de periode van het Staatstoezicht in Suriname: tien jaar na de afschaffing van de slavernij zijn de voormalige slaven nu definitief vrij van werken op de plantages; met de aanvoer van Brits-Indische contractarbeiders probeert de arbeider het arbeidsvraagstuk op te lossen
 • Uitvinding wekker

  Uitvinding wekker
  Seth Tomas ontwerpt een uurwerk met alarm: de wekker is uitgevonden.
 • Bouw vrijheidsbeeld

  Bouw vrijheidsbeeld
  Het Vrijheidsbeeld wordt gebouwd. Op 17 juni 1885 komt het aan in New York en op 28 oktober 1886 wordt het onthuld.
 • coca-cola wordt gelanceerd

  coca-cola wordt gelanceerd
  De frisdrank Coca Cola wordt gelanceerd
 • Uitvinding seismograaf

  Uitvinding seismograaf
  John Milne ontwerpt een seismograaf die ook de richting van de trillingen kan registreren.
 • uitvinding zweefvliegtuig

  uitvinding zweefvliegtuig
  Otto Lilienthal vindt het zweefvliegtuig uit.
 • 1e radiocontact

  1e radiocontact
  Guglielmo Marconi maakt het eerste radiocontact
 • 1e moderne olympische spelen

  1e moderne olympische spelen
  In 1896 vinden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen plaats, op initiatief van Pierre de Coubertin.