დედამიწა ჩვენი სახლია

 • 2023 BCE

  buneba

  buneba
 • 2023 BCE

  გარემოს დაცვა

  გარემოს დაცვა
  მიზნის გაცნობა: გაეცნობიან მათ გარშემო მყოფ გარემოს და გამოთქვამენ მისი დაბინძურების შემდგომ მოლოდინებს
 • 2023 BCE

  science plsssssssssssssssssssss

  science plsssssssssssssssssssss
  ასდად
 • 2023 BCE

  buneba

  buneba
 • 2023 BCE

  bunebaa

  bunebaa