moi een mien jung

  • Period: to

    drents van toen ....... tot .......... nu

  • samevoeging van fries en saksae taal

  • oficiele invoer drentse taal

  • invoer gebruik abn school boeken

  • nieuwe naam voor drends naarding

  • nieuwe naam voor drents sassen

  • nieuwe naam voor drents kocks

  • wordenboek drents her ingericht met nieuwe worden.