Medieutvikling 1980-> til idag

By siljeel
 • Nye lokalradiostasjoner på lufta

  Stortinget ga andre en begrenset adgang til å drive kringkastingsvirksomhet
 • Første TV-sendinger med farge

  Kom på NRK.
 • Talkshow var nytt

  Mange ulike talkshow ble vist på TV'en
 • Nytt internasjonalt datanettverk,www

  Det store teknologiske gjennombruddet innen media og kommunikasjon på 1990-tallet var etableringen av et nytt internasjonalt datanettverk, World Wide Web (www), eller verdensveven (vv), som er den offisielle norske betegnelsen.
 • 50 prøvekonvesjoner

  Gitt 50 prøvekonsesjoner fram til 1984 fordelt på 10 frekvenser/sendere.
 • NRK prøvesendinger med tekst-tv

  Tilbudet var fra starten først og fremst tenkt mest for hørselshemmede, men seertallene vokste raskt, og det er all grunn til å karakterisere tekst-TV som det mest undervurderte av alle kringkastingstilbud.
 • Ny kanalsjef, Arne Bonde

  Den 59 år gamle pressemannen Arne Bonde ble1983 ansatt som kanalsjef og Trondheim ble valgt til kanalens hovedsete.
 • Sportssendinger- god underholdning

  Også på 80-tallet var sportssendinger god underholdning. En undersøkelse viste at 78 % av befolkningen mellom ni og 70 år fulgte sendingene fra VM på skøyter i 1983
 • Undersøkelse- hva er verdt å se på?

  To tredeler svarte at de ønsket heller å bli underholdt framfor å lære noe fra TV'en.
 • Ny kanal

  Styrket sitt radiotilbud med en ny kanal, NRK P2
 • Kringkastingsmonopolet oppløses

  Kulturdepartementet gjør det klart at man tar sikte på å oppheve NRKs monopolstilling.
 • NRK egen stiftelse

 • Lov om nærkringkasting

  Ut fra erfaringene vedtok Stortinget Lov om nærkringkasting 27. november 1987. Loven åpnet for reklamefinansiering.
 • TvNorge startet sendinger

 • RIksdekkende reklame-TV

  Stortinget åpnet for riksdekkende reklame-TV i Norge
 • Utlyst konsesjon

  ... til drift av en riksdekkende kommersiell radiokanal i Norge
 • Radiolyttere %

  NRK P1 43 % av radiolyttingen i Norge, NRK P2 hadde 32 %.
 • TV2 ble opprettet

  Sendte fra Grieghallen i Bergen. Programleder Dan Børge Akerø!!
 • P4 gikk på lufta

 • P3 etablert

  NRK etablerte sin tredje radiokanal, P3. Dette var bare en del av en stort anlagt omlegging av NRKs totale radiotilbud
 • Lov om nærkringkastingble opphevet

  Ny lov om kringkasting trådte i kraft.
 • Musikkavisen Panorama kom ut

  Uka etter kom Brønnøysund avis på nettet, og to dager senere var Dagbladet.no en realitet.
 • VG-nett etablert

 • Skille mellom offentlig/privat visket ut

  2000-TALLET!
  Skillet mellom det offentlige og det private ble visket ut.
  I 2000 skjer det en betydelig omorganisering av NRK. Som en konsekvens av at forskjellene når det gjelder produksjonen av radio- og fjernsynsprogram i konvergensens tidsalder blir stadig mindre, oppløses også det organisatoriske skillet mellom mediene. I stedet innføres det et skille mellom dem som legger opp sendeskjemaene og markedsfører resultatet, de såkalte ”bestillerne” i Kringkaster og de programskapende avdelingene
 • TV2 filmkanalen lanseres

 • NRK3

  NRK3 ble etablert høsten 2007, (På dagtid heter den NRK super.)