Produktbilde medievitenskap 3

Mediebruken

By Sogn
 • Period: to

  Allmektige medier

  Nøkkelord
 • Stavanger Lærerlags kinostudie

 • Propaganda techniques of the World War

  Propaganda techniques of the World War
  Harold Lassewell. Forskning på krigspropoganda og dens påverknad. Wiki: "Lasswells klassiske bok Propaganda technique in the World War (1927) presenterer et av de første, moderne forsøk på å definere propaganda: "It refers solely to the control of opinion by significant symbols, or, to speak more concretely and less accurately, by stories, rumors, reports, pictures, and other forms of social communication" (1927:9). Denne brede definisjonen ville inkludere det meste av reklamepå S.30 Gentikow
 • Payne-Fund studiene

  Payne-Fund studiene
  Div fakta (wiki) Studie som støtter allmektige medier. Både kvalitativt og kvantitativt forskningsmetode vart brukt Payne Fund-studiene tar for seg filmens påverknad på born og voksne. Forskninga tar stilling til eventuelle skadelige effekter på publikum. Forskarane som deltok var stort sett sosiologar, psykologar og pedagogar. Med dette hadde prosjektet ein tydeleg tverrfageleg profil. Gentikow. S.35
 • Period: to

  Avmektige medier

  Nøkkelord -Tosteghyptosen (Lazarsfeld)
  -Opinionsledere
 • Street Corner Soicety

  Street Corner Soicety
  Div fakta (wiki) William Foote Whyte. Kvalitativ metode(observasjon) Viste at det moderne samfunnet ikke besto av individer som var løsrevet fra en sosial kontekst. Gentikow S.43
 • The People's Choice

  The People's Choice
  Første overgang frå Allmektig til Avmektig medier. Studien utført av Paul Lazarsfel ville undersøke om hvilke faktorer som bestemte velgernes stemmegivning. Her ble tostegshypotesen først lansert og også teorien om krysspress. Tre typer aktører: massemedier, opinionsledere og "menige" mottakere. Ingunn Hagen(Medias Publikum, Frå mottakar til brukar?) – Side 28-33
  The Audiences Studies Reader(Will Brooker og Deborah Jermyn – Side 13-18
  Medievitenskap, Mediebruk(Barbara Gentikow) – Side 41-46
 • What do we really know about daytime serial listeners

  What do we really know about daytime serial listeners
  Forløper til "uses and gratifaction-tradisjonen". Fyrste snev av bruksstudier. Problemstillinge til studien: Kvifor folk valgte bestemte radioprogram, og kva fekk dei ut av radiolyttinga?
  Kjønnsforskning Hertha Herzog. Gentikow S.55-56
 • Mass persuasion

  Mass persuasion
  Gentikow. Kapittel 4 "Tekstrespesjon i et retorisk perspektiv: Robert K Merton" S.48 Kombinerte kvaliativt og kvantitativ forskningssmetode.
  Kvifor vart kampanjen (der Kate Smith klarte å få folk til å tegne krigsobligasjoner for heile 39 000 000 dollar gjennom eit radiprogram iløpet av kun eit døgn) ein slik suksess?
  Dette studiet var en retorisk analyse av et radioprogram og en empirisk undersøkelse av publikums reaksjoner på dette programmet. Går ikke an å skrive me
 • Oppfølgning til People Choice-studien: Personal Influence

  Oppfølgning til People Choice-studien: Personal Influence
  Kven er opinionslederene i tosteghyposten, og kva gjer dei? S.45 Gentikow (konklusjonen står nederst på sida)
 • Period: to

  "Uses and gratifactions"-tradisjonen. Brukstudier

  Ei ny tankegang innanfor måten forskerne såg på mediebruken til publikum. Kritikk til effektforskningen. Effektforskning undersøker kva media gjer med menneskene. U&g-tradisjonen undersøker kva menneskene gjer med media. Effektforskning ser på menneskene som passive brukere. U&g ser på menneske som langt mer aktive i sitt forhold til media Kritikk frå Philip Elliot om f.eks metodebruken, undersøkingar av kun behovet etc. Genikow. S.56 " Uses and gratifaction"-tankegang og funn"
 • Badura og Bobo-dukken

  Badura og Bobo-dukken
  1961: Kanadiske Albert Bandura, professor i psykologi ved Stanford University, utførte i 1961 og 1963 en studie på om barn lærte av vold i mediene. Gentikow S.119
 • Hultèn og Lundberg legger grunnlaget for Uses and Gratifications

  Hultèn og Lundberg legger grunnlaget for Uses and Gratifications
  Mye av grunnlaget for studien ble lagt av to svensker, Lundberg og Hultén i 1968. de brukte en mål - middel tankegang på mediebruken. De mente at folk bevisst valgte bestemte medieuttrykk for å tilfredsstille bestemte mål
 • Kultivasjonsteorien

  Kultivasjonsteorien
  Gerbner og Co Gjekk inn i debatten om forholdet mellom vold i mediene og vold i samfunnet. Prøvde å kartlegge om det var eit statistisk sammenheng mellom høg eksponering ifrå medievold og eigen voldelig atferd, og gjekk seinare innpå forskjellige faktorar mellom TV-røynda og den reele røynda. I verste fall Vrangsforestillingar ( primære og sekundære virkninger av fjernsynet) Gentikow S.121-124
 • Period: to

  Mektige medier

  Nøkkelspørsmål Screen-tradisjonen
 • Period: to

  Screen-tradisjonen

  Mektige medier
  Studerte på korleis kinobesøk bidrar til forholdet mellom publikum og filmen
  Tok fram tankar som Freud hadde, om underbevistheita. At det underbeviste styrte mykje av kjenslene og åtferden når ein såg film på kino Voyeurisme og identifikasjon
 • The televisions audience: A revised perspective

  The televisions audience: A revised perspective
  Denis McQuail (mfl). Undersøkelsen kan stå som modell for "uses and gratifactions" -tradisjonen. Undersøkte kva publikum fekk ut av eit større spørreprogram. Gentikow. S.57-58
 • Visual pleassure and narrativ cinema

  Visual pleassure and narrativ cinema
  I screen-tradisjonen.
  Laura Mulveys cinema”. Den teksten handler kort at samfunnet er dominert av kjønnsdiskriminering, og kinofilmen er med på å holde dette synet oppe. Handler også om kritikken av spesielt hollywood filmens måte å objektivisere kvinner og bruke dem mer eller mindre bare til tilfredsstillelse for mannen. Kjønnsforsknining
 • Period: to

  Cultural Studies-tradisjonen

  Respesjonsstudier/Etnografisk
  - Samenhengen mellom kultur og mediabruken
  - Mediebruksforskningen integerert i kulturstudien.
  - Omdefinerte kulturbegrepet
  - Birmingham-skulen
  - Tverrfagelig
  - Kvalitativ
  - Nyansert syn som .feks at medieteksten er polysemiske(åpne for ulike fortolkninger)
  - Innanfor tradisjoen er det produsert ein lang rekke empiriske studier og teoretiske arbeider om medieresepsjon i sosiokulturell kontekst.
  - Publikum som heterogen størrelse (ulike publikumssegment)
 • Encoding and decoding in television discourse

  Encoding and decoding in television discourse
  Inngår i Cultural Studies-tradisjonen. Avsenderen innkoder medieteksten på ein bestemt måte ( etter normer, sosiale forhold, politiske interesser og etc), og mottakaren avkoder denne medieteksten og er tilsvarande preget av bestemete normer og andre betingelser ( som ikkje nødvendigvis er dei samme som på avsendarsiden). Avkodingen er enten dominat, negotiated eller oppositional Stuart Hall Gentikow. S95
 • Nationwide-prosjektet

  Nationwide-prosjektet
  Ein av det mest innflytelsesrike studiene i Cultural Studies-tradisjonen. Inndelt i to deler
  1) Innholdsanalyse av eit populært britisk magasinprogram, der David Morley og Charlotte Brunsdon spurte: "Hvordan formidler dette programmet det som Hall hadde beskrevet som den dominate betydningen?" 2) Ein observerande kvalitativ empirisk studie om korleis programmet vart motatt ved å bruke bruke Halls innkoding/avkoding studie. Gentikow S.98
 • Period: to

  Forhandlene medier

  Cultural Studies ,Etnografiske publikumsforskning og
  Respesjonsforskning
  Åpning for fortolkninger, segmentering og vurdering etter kulturelle faktorer
 • Reading the Romance

  Reading the Romance
  Cultural Studies/Entografiske publikumsforskning.
  Observasjon og intervju. Feministisk. Romantiske bøker (husmorporno)
  Janice Radway Kjønnsforskning