Loovuse kursuse tagasiside

  • Moodul I

    Koolituse esimene päev. Tutvumine erinevate internetipõhiste võimalustega, kuidas tunde mitmekesistada.
  • Period: to

    Loovuse koolitus

  • moodul II