Sophie literatuurgeschiedenis boeken 1024x768

Literatuurgeschiedenis

By Phariam
 • Period: 400 to

  De Middeleeuwen

  Bewondering voor de klassieke oudheid en het verlangen naar de wedergeboorte hiervan (Renaissance). De periode daartussen vond men een periode van verval, een duistere tussentijd.
  Driestandenmaatschappij, orale literatuur, Middelnederlands, minstreels, romans, Ridderliteratuur, Karelromans, epische concentratie, Arthurromans, queeste, hoofs, hoofse literatuur, troubadours, Marialegende, exempel, symboliek, didactische literatuur, heiligenlevens, legenden, mirakelverhalen, dierenverhaal, satire.
 • Jan 1, 1270

  Karel ende Elegast

  Karel ende Elegast
  Karelroman
 • Jan 1, 1374

  Beatrijs

  Beatrijs
  Marialegende, exempel, symboliek
 • Jan 1, 1400

  Van den vos Reynaerde

  Van den vos Reynaerde
  Comburgse handschrift
 • Period: to

  Gouden Eeuw

  Tachtigjarige Oorlog, Rijkdom, Armoede, Godsdienst, De Republiek der Verenigde Nederlanden, Ruzie, Renaissanceliteratuur, Klassieke Oudheid, Boekdrukkunst, Homo Universalis, P.C. Hooft, Joost van den Vonden, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Jacob Cats, tragedies, komedie, Constantijn Huygens, Erasmus, Culumbus.
 • Warenar

  Warenar
  P.C. Hooft, komedie, blijspel.
 • Period: to

  Achttiende Eeuw

  Rampjaar, Willem III, patrioten, Verlichting, Verlichtingsfilosofen, Kritisch Denken, Franse Revolutie, Spectatoriale Geschriften, Proza, Romans, Imaginaire Reisverhalen, Brievenromans
 • Period: to

  Negentiende Eeuw

  Franse Revolutie, Grondwet, Industriële Revolutie, Socialisten, Romantiek, Gothic Novel, Historische Romans, Poëzie, Multatili, Max Havelaar, Verzuiling, Socialistische Partijen, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Realisme, Naturalisme, Impressionisme,Beweging van Tachtig, Sonnetten
 • Snikken en Grimlachjes

  Snikken en Grimlachjes
  alter-ego, melancholie, zwaarmoedig, Romantiek.
 • De Kleine Johannes

  De Kleine Johannes
  Neoromantisch Sprookje
 • De Stille Kracht

  De Stille Kracht
  Impressionistische Stijl
 • Period: to

  Twintigste Eeuw

  Belle Epoque, socialisten, revolutie, kapitalisme, anarchist, gemeenschapskunst, mystiek, spiritisten, symbolisme, neoromantiek, vrije verzen, proza, historische roman, naturalistische roman, communisme, fascisme, expressionisme, kubisme, dadaïsme, surrealisme, modernisme, Tweede Wereldoorlog, oorlogsliteratuur, Koude Oorlog, communisme, existentialisme, digitale revolutie, terrorisme,
 • Het Achterhuis

  Het Achterhuis
  Dagboek Anne Frank
 • Turks Fruit

  Turks Fruit
 • Joe Speedboot

  Joe Speedboot
 • De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart

  De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart
  Brievenroman
 • Kaas

  Kaas
  Novelle, Romantische Kenmerken.