Literatura galega

Timeline created by pvnax
In History
 • Period:
  1196
  to

  Literatura galega

  Linea temporal sobre a literatura galega dende os seus comezos ata o S.XX
 • Period:
  1196
  to
  1450

  Literatura medieval

  Comeza coa cantiga de escarnio: "Ora faz ost'o señor de navarra"
 • 1200

  Poesía lírica medieval

  Poesía lírica medieval
  -Relixiosa: "Cantigas de Santa María"
  -Profana: Eran cantigas de amor, escarnio ou amigo, compostas por trobadores coma Bernal de Bonaval , Pero Amigo ou Martín Códax. Recollíanse en cancioneiros como o de Ajuda, o Collocci-Brancutti ou o da Biblioteca Vaticana
 • 1200

  Prosa medieval

  Prosa medieval
  Había de varios tipos: xurídica e administrativa, historográfica e de ficción. No grupo de ficción hai varios ciclos: bretón, clásico e carolinxio (haxiográfia)
 • Period:
  1451
  to

  Séculos escuros

  Etapa improductiva en lingua galega, sobre todo nos S. XV-XVI
 • Lírica dos séculos escuros

  Lírica dos séculos escuros
  Ademáis da poesía académica, publicáronse catro recopilatorios da lírica barroca (elexías e romances) , nos que hai presenza de poesía lírica popular (panxoliñas e vilancicos) e poesía de circunstancias, por exemplo o Pranto da Frouxeira
 • Narrativa e teatro

  Narrativa e teatro
  A principal obra narrativa da época é o Saqueo de Cangas polos Turcos.
  A principal representación teatral é o Entremés famoso sobre a pesca no río Miño
 • Personalidades ilustradas dos SSEE

  Entre os máis destacados temos a:
  -Pai Feixoo: defensor da igualdade entre home e muller, argumentou na contra de supersticións e defendeu o galego
  -Pai Sarmiento: reivindicou a necesidade da escolarización en galego, escribiu o Diálogo de 24 rústicos, no que fai un estudo lexicolóxico do galego da época
  -O cura de Fruime: foi moi querido xa que explicaba a relixión con obras teatrais
 • Festas Minervais

  Festas Minervais
  Certame literario celebrado en Santiago no cal presentáronse [nove composicións] en galego. Estas composicións forman a chamada poesía académica
 • Ata 1840

  Ata 1840
  Os textos en galego eran máis do tipo utilitario e informativo, tratando a situación da ocupación francesa.
  Aparece un poema anónimo titulado: "Un labrador que foi sarxento aos soldados do novo alistamento"
 • Period: to

  Prerrexurdimento

  Etapa na que comezan a aparecer composicións en galego moi pouco a pouco. Abarca dende a entrada de Napoleón en España ata a publicación de Cantares Gallegos.
 • Dende 1840

  Dende 1840
  A partir de 1840 comézanse a publicar numerosos poemas en periódicos, así coma a aparición de folletos, propaganda, panxoliñas... en lingua galega.
  Coma autores importantes temos a :
  -Francisco Añón: publicou numerosas poesías en galego, entre elas "A Galicia"
  -Xoan Manuel Pintos: publicou o primeiro libro en galego (trilingue en galego, castelán e latín) titulado A Gaita Gallega
  -Manuel Murguía: foi outro destacado impulsor do Rexurdimento
 • Period: to

  Rexurdimento

  Comeza coa publicación de Cantares Gallegos
 • Autores do Rexurdimento

  Autores do Rexurdimento
  -Rosalía de Castro: Comeza o rexurdimento coa súa obra Cantares Gallegos , máis tarde publica Follas Novas
  -Eduardo Pondal: Publica Queixumes dos Pinos
  -Curros Enríquez: Publica Aires Da Miña Terra