Linea de temps: història de la tecnologia

Timeline created by Ireneif
In History
 • 3,500 BCE

  Aparició escriptura

  Aparició escriptura
  Les primeres maneres d'escriptura eren logogràfiques en naturalesa, basades en elements pictogràfics i ideogràfics. ​
 • 3,500 BCE

  invenció de la roda

  invenció de la roda
  És considerada crucial per al desenvolupament de la civilització. Permeté als humans fer un ús més eficaç de la potència animal i resoldre la seva necessitat de desplaçar-se, així com el seu ús en altres aplicacions com les rodes de terrissaire o les dels molins.
 • 1450

  Invenció Impremta

  Invenció Impremta
  L'inventor va adaptar una premsa de fusta de les que es feien servir en la preparació de el vi i va crear tipus mòbils metàl·lics que es podien utilitzar diverses vegades per imprimir, modificant també la consistència de la tinta.
 • Maquina de vapor

  Maquina de vapor
  Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantitat de aigua en energía mecánica.
 • El telèfon

  El telèfon
  Alexander Graham Bell va inventar el telèfon, és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so a través de llargues distàncies.
 • El frigorífic

  El frigorífic
  Una nevera, gelera o frigorífic i refrigerador és un electrodomèstic que serveix per conservar productes a una temperatura prop del punt de congelació, normalment cap a 4 °C.
 • La televisió

  La televisió
  La televisió abreujat TV, és un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància. El terme també ha acabat referint-se a tots els aspectes de la programació televisiva.[1]
 • Invenció de la Bombeta

  Invenció de la Bombeta
  Làmpada elèctrica formada per una ampolla de vidre a l'interior de la qual s'ha fet el buit i hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè, que produeix llum per incandescència en circular-hi el corrent elèctric.