Life

  • Jag föddes

  • Period: to

    life

  • Broshans föddes

  • Jag börjar skolan :(

  • Jag börjar i ishockey ;)

  • Jag börjar fotboll...