Kristendom i Danmark

 • Nov 8, 710

  Willibrord

  Angelsakser, der forsøgte at bringe kristendommen til Danmark gennem den danske konge Ogendus (Agantyr). Lykkedes ikke da kongen nok lyttede men ikke konverteres. Tog dog 30 danske drenge med sig, så de kunne blive opdraget i den kristne tro
 • Nov 8, 1103

  Første Danske Ærkebiskop

 • Nov 8, 1188

  Kanonisering af Knud den Hellige

 • Nov 8, 1200

  Kirke for alle

  I 1200-tallet blev kirkerne større sådan at religionen nu var for alle og ikke kun fyrster og munke
 • Nov 8, 1536

  Reformationen

 • Pietismen

  I 1700-tallet kom pietismen til Danmark fra Tyskland
 • Hans Egede tog til Grønland

 • Konfirmationen blev indført

 • Grundtvigianismen

  Grundtig (1783-1872) påstod at kirken ikke bygger på biblen men på embedet
 • Grundloven

 • Indre Mission

 • Revidering af Grundloven

 • Oprettelse af Meninghedsråd

 • Vielser for homoseksuelle i Folkekirken

 • Ansgar og Harald Klak

  Harald Klak blev den første danske kongelige der blev døbt i Ingelheim am Rhein. Harald vendte tilbage til Danmark med munken Ansgar, som skulle omvende danskerne. men det lykkedes heller ikke og Ansgar vendte sig mod Sverrige
 • Harald Blåtand

  Kong Otto 1 sender munken Unni til Gorm den Gamles hof, men det er først sønnen Harald Blåtand der lader sig døbe, og officielt gør Danmark kristent