kirilleko bizitzako denboa leroa

  • Santapolan egon nintzenean

    Egun batean joan nintzen santapòlara eta montatu nintzen baraka batean 3d koa eta gratis montatu ginen nire amama eta nire osaba. Gero joan ginen itsasontzi batera eta montatu ginen. Itsazontzian joan ginen eta isla ezpezie batera joan ginen. Egon nintzen nire aititerekin, amamarekin eta nire osabarekin.
  • Madrilera joan nintzenean

    Egun batean joan nintzen madrilera nire aititerekin, amamarekin eta osabarekin. Madrilean joan ginen nire aititeren lagun bat etxera eta zen tzalet bat eta piscina bat seukan. Eta pasatu nintzen oso ondo.
  • Russian egon nintzenean

    Egun batean joan nintzen nire amarekin Erussiara. Joan ginen mendi batera eta ikusi genuen soldadu batzuk eta tanke bat zegoen. Eta tankean sartu nintzen eta metralleta bat hartu nintzen. Eta pasatu nintzen oso ondo.