Image 2022 01 02 181430

József Attila

By Acsesz
 • Családja

  Családja
  Édesapja József Áron (1871–1937), görögkeleti vallású. Valamint édesanyja Pőcze Borbála (1875–1919) szabadszállási születésű.
 • Születése

  Születése
  Budapest IX. kerületében, avagy Ferencvárosban jött világra a Kossuth-díjas magyar költő.
 • Élete

  Élete
  Három éves volt mikor édesapja 1908. július 1-jén úgy döntött, hogy elhagyja őt és családját. Édesanyjának csak nagy nehézségek árán sikerült gyermekeit eltartania.
 • Period: to

  II

  Édesanyja végül úgy döntött, hogy 1910 februárjában két kisebb gyermekét, Etelkát és Attilát, a Gyermekvédő Liga gondjaira bízza. A testvérek 1910. március 21-én Öcsödre kerültek nevelőszülőkhöz, Gombai Ferenc parasztgazda házába.
 • Tanulmányai

  Tanulmányai
  József Attila az öcsödi református elemi iskolában kezdte meg tanulmányait az 1911-12-es tanévében. 1912-ben először az Ipar utcai fővárosi népiskolában, egy költözés után pedig a mai Mester utca 67. szám alatti iskolában járta a II. osztályt. Napjait nagyrészt az utcán töltötte, a kenyérkeresés szabályos és szabálytalan módjaival is megpróbálkozott.
 • (József Attila: Curriculum vitae, részlet)

  „Kivettem a részemet az üzletek előtt való álldogálásokból – volt úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél nyolckor, mikor már sorra kerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek."
 • Testvére

  Testvére
  Etel és Attila 1912. június 19-én tértek haza Öcsödről, bár a család továbbra is nagy szegénységben élt a Ferencvárosban. Gyakran kellett költözködniük egyik lakásból a másikba.
 • Period: to

  Egészsége

  Sokat betegeskedett, 1913 vége felé súlyos tüdőgyulladás döntötte ágynak. 1914 első felében Jolán nővérével történt egyik heves vita után Attila először próbált öngyilkos lenni
 • 1914

  Édesanyja az 1914. év végére megbetegedett. Méhrákot állapítottak meg nála.
 • 1915

  József Attila a IV. és a V. osztályt újra az Ipar utcai iskolában végezte. Mivel a háborús nyomor növekedett, anyjuk betegsége pedig egyre súlyosbodott, tovább romlott a helyzetük. Attila jócskán kivette részét a család eltartásából, a boltok előtt állt sorba élelmiszerért, és alkalmi munkákat vállalt.
 • 1916

  Etel elvégezte a polgári iskolát, Attila pedig beiratkozott az 1916–17-es tanévben az Üllői út 54. szám alatti polgári iskola I. osztályába.
 • Első költeménye

  I. polgári végzésének idején keletkezhettek József Attila első költeményei, köztük a Kedves Jocó! című mű.
 • Édesanyja megrosszabbodott állapota

  Édesanyjuk állapota fokozatosan rosszabodott. 1917 őszén kórházba került és munkaképtelenné vált.
 • Period: to

  Skarlát

  József Attila is súlyos beteg lett. Szeptember 12. és október 21. között skarláttal feküdt a Szent László Kórházban.
 • 1918

  1918 nyarán a „Károly király gyermeknyaraltatási akció” keretei közt József Attila néhány hetet tölthetett Abbáziában.
 • 1875-1919

  1919 nyarán anyjuk már nem tudott felkelni az ágyból, 1919 őszén a Telep utcai szükségkórházba került, ahol egy iskolai tanteremből kialakított kórteremben töltötte élete utolsó napjait.
 • 1920

  József Attila szeptemberben beiratkozott a IV. osztályba, ám iskolába feltehetőleg nem járt, 1920. január 10-én kimaradt a polgáriból.
 • Lakhely

  József Attila 1920 januárjában néhány napig még a Ferenc téren lakott, január közepével Etel nővérével együtt átköltözött Makaiék Lovag utcai lakásába. Hogy a rokonokat megtévessze, Makai Etelt mint szobalányt, Attilát pedig mint annak testvérét mutatta be.
 • Gyámja

  A két gyermek a cselédszobában lakott. 1920 júniusától egészen nagykorúságáig Makai Ödön volt József Attila gyámja.
 • 1920

  Miután Nyergesújfalura küldték, hogy a szalézi rendnél legyen kispap, csak hét hetet töltött ott, mivel kiderült, hogy a görögkeleti felekezet tagja
 • IV.

  1920 júliusában a polgári iskola IV. osztályában letette a magánvizsgáját.
 • 1921

  1. szeptember elején visszatért az internátusba, hogy anyagi helyzetén javítson, tanítást vállalt. Az 1921/22-es, VI. gimnáziumi tanévben már az osztályelsőségért folytatott versengést, sikereket könyvelhetett el az önképzőkörben is. Jó kapcsolatot alakított ki önképzőköri tanárelnökével, Tettamanti Bélával
 • VII.

  VII.
  Gimnáziumi tanulmányait 1922 szeptemberében folytatta a VII. osztályban, ám öngyilkossági kísérletéből kifolyólag nem térhetett vissza az internátusba.
 • 1922

  1922 őszén Juhász Gyula biztatásával megjelent első verseskötete, a Szépség koldusa, összesen háromszáz példányban, ebből száz famentes papíron.
 • Versei

  Verseit megjelentették a helyi lapok, illetve a Nyugat is. „Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam” – írta később önéletrajzában.
 • Szerelme

  1928: - első néhány hónapjában ismerte meg a fiatal írót, Vágó Mártát, akivel szinte az első pillanattól kezdve rajongtak egymásért. A költő idegösszeomlást kapott, miután szerelme Londonba utazott és letargiája odáig fajult, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Eljegyzésüket ezután kénytelenek voltak felbontani
  - Talán csak vigaszt keresett a költő a Vágó Márta-sebre, mikor viszonyba bonyolódott Szántó Judittal. Egy évvel később azonban mégis elváltak útjaik, ekkor már végleg.
 • 1931

  1. április 24-én József Attila hivatalosan is szociáldemokrata lett.
 • 1931

  1931 nyarán szegedi ismerősével, dr. Rapaport Samu pszichológussal találkozott, aki egy Ideges gyomor- és bélbajok keletkezése és gyógyítása című könyvön dolgozott. Megkérte József Attilát, hogy kéziratát nyelvhelyességi és stiláris szempontból ellenőrizze és javítsa. Megegyezést kötöttek, hogy honorárium címén az orvos a neurotikus tünetekkel bajlódó költő számára pszichoanalitikus kezelést nyújt.
 • 27.

  Július 27-én Illyés Gyula, József Attila és Szimonidesz Lajos röplapot fogalmaztak meg a két kommunista halálbüntetése ellen.
 • 1933

  1. január 11-én és február 22-én folytatódtak a tárgyalások a halálbüntetés elleni röpirat perében. 1933. január 28-án kelt levelében Babits Mihályhoz, a Baumgarten Alapítvány irodalmi kurátorához fordult segélyért. Ennek okául szociális helyzetét jelölte meg.
 • 1935

  1935 tavaszától már Gyömrői Edittől kapott pszichoanalitikai kezelést, aki iránt szerelemre lobbant. Ez természetesen egy lelkileg beteg ember kapaszkodása volt egy olyan nőbe, aki szándéka szerint megérti őt, és „mindent” megbocsát neki.
 • 1936

  1936 őszén a költő kapcsolata teljesen megromlott pszichoanalitikusával, olyannyira, hogy József Attila egy alkalommal késsel támadt Gyömrői Editre, aki egyáltalán nem reflektált a költő érzelmeire.
 • Halála

  Halála
  Már estefelé járt, amikor a balatonszárszói vasútállomáson átbújt a sorompó alatt, majd megpróbált átcsúszni a 19 óra 36 perckor továbbinduló 1284. számú tehervonat – amelynek érkezése amúgy nem volt feltüntetve a menetrendben, csak a vasutasok rendelkeztek róla információval 15. és 16. kocsijai között. A szerelvény azonban elindult, a kocsikat összekötő csavarkapocs súlyos ütést mért József Attila fejére, koponyáját bezúzta, s emiatt már holtan zuhant a sínek közé.
 • Utolsó verse: (IME, HÁT MEGLELTEM HAZÁMAT...)

  „Ime, hát megleltem hazámat,
  a földet, ahol nevemet
  hibátlanul irják fölébem,
  ha eltemet, ki eltemet…”
  [...]
  „Szép a tavasz és szép a nyár is,
  de szebb az ősz s legszebb a tél,
  annak, ki tűzhelyet, családot,
  már végképp másoknak remél.”