Industrial revolution illustration looming

Industrielle Revolusjon (1750-1914)

 • Calico Acts

  Calico Acts
  Det blir forbudt å importere og bruke indiske bomullsstoffer i Storbritannia
 • Sterk befolkningsvekst i Europa

  Sterk befolkningsvekst i Europa
 • James Hargreaves

  James Hargreaves
  JH Konstruerer Spinning Jenny - industriell vevemaskin
 • James Watt Dampmaskin tm

  James Watt Dampmaskin tm
  James Watt tar patent på Dampmaskinen
 • Wealth of Nations

  Wealth of Nations
  Sosialøkonomen Adam Smith utgir ut Wealth of Nations som er den første boken om moderne politisk økonomi og er fundamentet til økonomien som vi bruker i dag (trenger kilde)
 • Dr. E Jenner smallpox Vaccine

  Dr. E Jenner smallpox Vaccine
  Dr. Edward Jenner utvikler vaksine mot kopper
 • British Agriculture Revolution

  British Agriculture Revolution
  Britisk jordbruk utvikler seg til å bli det mest produktive i Europa
 • Dampmaskin industrialiseres gradvis

  Dampmaskin industrialiseres gradvis
 • Railway Manchester <-> Liverpool

  Railway Manchester <-> Liverpool
  Jernbanelinje mellom Manchester og Liverpool
 • Forbud mot slaveri UK

  Forbud mot slaveri UK
  1833-34 - Britene vedtar forbud mot slaveriet, en lov som regulerer barnearbeid og en ny fattiglov
 • Arbeidervernloven UK

  Arbeidervernloven UK
  Britene vedtar nye arbeidsvernlover.
  Begynnende klassebevissthet blant industriarbeidere
 • Telegrafen

  Telegrafen
  1770-1844 Telegrafen utvikles.
  1844 Første vellykkede systemet for telegrafi. Elektrisk telegrafi.
  Den første sivile telegraflinjen i Norge åpnes i 1855.
 • British mercantilism

  British mercantilism
  1850s - UK avvikler gradvis merkantilismen
  Merkantilismen oppfattet den mengde edle metaller man kunne skaffe til landet som uttrykk for landets rikdom og makt. Det sikreste middel til å skaffe seg denne rikdom var en «gunstig» handelsbalanse, det vil si at man eksporterte varer og tjenester av større verdi enn man importerte. Det eksportoverskuddet måtte dekkes av import av gull og sølv. https://snl.no/merkantilismen
 • Jernbaneutbygging USA/UK

  Jernbaneutbygging USA/UK
  Periode med omfattende jernbaneutbygging i Europa og USA innledes
 • Suezkanalen

  Suezkanalen
  Suezkanalen åpner
 • Great increase of immgration to US

  Great increase of immgration to US
  Kraftig økning i utvandring til USA Alexander Graham Bell utvikler teknologien bak telefonen
 • Alexander Graham Bell Telephone

  Alexander Graham Bell Telephone
  Alexander Graham Bell utvikler teknologien bak telefonen.
 • Modern Steel Industry begins

  Modern Steel Industry begins
  Framstilling av stål.
  The history of the modern steel industry began in the late 1850s; steel has became a staple of the world's industrial economy. This article is intended only to address the business, economic and social dimensions of the industry, since the bulk production of steel began as a result of Henry Bessemer's development of the Bessemer converter, in 1857. Previously, steel was very expensive to produce, and only used in small, expensive items, such as knives, swords and armor.
 • Social Security Act Germany

  Social Security Act Germany
  Trygdeordninger for arbeiderne, særlig i Tyskland.
  Fattiglovgivingen var basert på et system hvor staten finansierte støtteordninger for de fattige. Det var flere problemer forbundet med lovene. De var som regel alltid lokalt organisert og kvaliteten i gjennomføringen var dermed knyttet opp til hvor en bodde. Videre var de basert på behovsprøving og mottakerne hadde som regel ingen klagemuligheter. Systemet ble derfor lite forutsigbart og tildels vilkårlig.
 • Dampskip tar over

  Dampskip tar over
  Dampskip tar over for seilskip
 • Eiffel Tower

  Eiffel Tower
  Construction of Eiffel Tower is finished.
  Kronen på verket i stålindustrien.
  Navngit etter den franske ingeniøren Gustave Eiffel
 • 1.6 billion people in the W

  1.6 billion people in the W
  Ny milepæl i befolkningsboom. Industrielle revolusjon gir kraftig befolkningsvekst.
 • Sherman Act

  Sherman Act
  USA innfører lovgivning mot sammenslutninger og monopoler
 • Panama Canal

  Panama Canal
  Åpning av Panamakanalen