Imaginem el futur

 • Tèlegraf

  Tèlegraf
  El telègraf va ser inventat per Samuel Morse. Va ser molt important aquest invent, perquè va ser el primer sistema de comunicació global.
  El telègraf feia servir de codi el codi Morse que es basava en línies i ratlles.
 • Ràdio

  Ràdio
  Va ser inventada per Guglielmo Marconi.
  La ràdio és un sistema de comunicació utilitzat per transmetre ones de ràdio a distància mitjançant l'ús d'ones electromagnètiques. La ràdio ha tingut un impacte significatiu en la transmissió d'informació i entreteniment, permetent l'arribada de notícies, música i programes a un ampli públic.
 • IA

  IA
  Va ser creada per Alan Turing, el 1943.
  La intel·ligència artificial són màquines que estan programades perfer feina de forma automàtica sense la necessitat dels humans.
  Aquest fet ha ajudat a incrementar la productivitat en maquinària i ha millorat la qualitat del producte
 • Hipertext

  Hipertext
  És un sistema d'organització de la informació basal que possibilita mores per dins un text i en textos diferents per paraules clau.
  Va ser inventat per Ted Nelson i Douglas Engelbart el 1976
 • Arpanet

  Arpanet
  Va ser creat el 1969 pel Departament de Defensa dels Estats Units
  Arpanet és considerat el precursor d'Internet. Va ser una xarxa de computadores que va permetre la comunicació entre diferents institucions acadèmiques i militars. Encara que el seu objectiu inicial no era la connexió global de tots els ordinadors, va establir els fonaments de la tecnologia de xarxes que va culminar en el desenvolupament d'Internet.
 • Interfície gràfica

  Interfície gràfica
  La seva evolució es pot atribuir a diferents investigadors i empreses, com ara Douglas Engelbart, Alan Kay i Xerox PARC.
  És una forma d'interactuar amb una computadora mitjançant elements visuals, com finestres, icones i ratolí, en lloc de text comandes. El seu ús ha fet que les computadores siguin més accessibles i fàcils d'utilitzar. És important perquè ha millorat la interacció entre els usuaris i els ordinadors, augmentant la seva eficiència i facilitant la realització de tasques.
 • Geolocalització

  Geolocalització
  Va ser inventada per Ivan A. Getting, Roger L. Easton i Bradford Parkinson.
  La geolocalització va ser el primer sistema de navegació basada en satèl·lits, que ens permet obtenir la ubicació geogràfica d'un objecta o individu.
  Gràcies a la geolocalització ha facilitat molt el fet de poder trobar el lloc d'algun esdeveniment sense tenir-se que complicar a buscar-lo en un mapa i estalviar aquest temps.
 • Telefon mòbil

  Telefon mòbil
  És un sistema de telecomunicacions sense fil, que funciona amb ones de ràdio en zones de cobertura.
  La primera trucada la va portar a terme Martin Cooper el 3 d'abril del 1973 amb l'empresa Motorola i no va ser fins al 1980 que es va comercialitzar.
 • Internet

  Internet
  Internet es va popularitzar en els anys 1990. Internet és una xarxa global d'ordinadors interconnectats que permet la comunicació i l'intercanvi d'informació a nivell mundial. Ha canviat la forma en què accedim a la informació, ens comuniquem, fem negocis i duem a terme moltes altres activitats de la vida quotidiana.
 • Apple Macintosh

  Apple Macintosh
  Apple Inc.
  L'Apple Macintosh és un ordinador personal amb una interfície gràfica d'usuari (GUI) i un ratolí. Va ser un dels primers ordinadors que va popularitzar l'ús de les interfícies gràfiques en lloc de les interfícies basades en text. L'Apple Macintosh va marcar un punt d'inflexió en la indústria informàtica i va tenir un gran impacte en el desenvolupament de les computadores personals.
 • Bluetooth

  Bluetooth
  El Bluetooth va ser inventat per dos holandesos, Jaap Haartsen i Mattisson Sven l'any 1994.
  És una tecnologia sense fil que serveix per connectar i transmetre dispositius pròxims.
 • Internet inalàmbric (WIFI)

  Internet inalàmbric (WIFI)
  El Wifi és una tecnologia de les telecomunicacions que dona accés a Internet i permet intercanviar dades, sense la necessitat d'un fil o accés a xarxes d'ordinadors en una àrea àmplia.
  Els creadors d'aquest avenç van ser John O'Sullivan, Terence Percival, Diethelm Ostry, Jhon Deane i Graham Daniels.
 • Facebook

  Facebook
  Facebook va ser creat per Mark Zuckerberg i els seus companys d'estudi a Harvard l'any 2004.
  És una plataforma de xarxes socials que permet als usuaris connectar-se, compartir contingut, interactuar i crear comunitats en línia. Facebook ha estat un dels llocs web més populars i ha tingut un impacte significatiu en la forma en què les persones es relacionen i comparteixen informació en línia.
 • Twitter

  Twitter
  Va ser creada per Jack Dorsey, Biz Stone i Evan Williams.
  És una plataforma que permet publicar i llegir missatges breus coneguts com a "tweets". Twitter és conegut per la seva limitació de 280 caràcters per tweet i ha esdevingut una plataforma popular per compartir informació, notícies i opinions en temps real. És important perquè ha canviat la forma en què les persones es comuniquen i consumeixen informació, així com per a la difusió d'informació immediata en situacions d'emergència.
 • Instagram

  Instagram
  Kevin Systrom i Mike Krieger.
  És una plataforma que es centra a compartir fotos i vídeos. Instagram permet editar imatges amb filtres i altres eines d'edició i compartir-les amb els seus seguidors. També proporciona funcionalitats per interactuar amb altres usuaris. Instagram ha estat important perquè ha influït en la forma en què les persones capturen, comparteixen i consumeixen contingut visual. També ha tingut un impacte en la fotografia, el màrqueting i la creació de contingut en línia.
 • TDT

  TDT
  La televisió digital terrestre és una tecnologia digital que alberga un nombre de cadenes de televisió més elevat, millora de la qualitat de la imatge i que el so es produeix mitjançant ones de ràdio en lloc de transmissions per satèl·lit o cable.
 • RI (realitat imaginaria)

  Seran un mena de llentilles connectades en el mòbil, que en posar-les t'endinsaran dins les aplicacions.
  És a dir si tu vols mirar una sèrie aquestes et posaran dins de la trama fent la sensació s'està allà amb els personatges, i el mateix amb vídeos o publicacions publicades en xarxes socials.
 • Chip humà

  Serà inventat per una empresa dels Estats Units
  Serà revolucionari ja que perpetrarà a les persones discapacitades moure les parts del cos les quals les tenen immobilitzades i també servirà per curar malalties (matar lentament cèl·lules dolentes). S'implantarà al cervell humà.