Horror dansk

 • Period: Mar 14, 1000 to Mar 14, 1500

  Folkeeventyr

  Folkeeventyret er en fortælling, som er gået fra mund til mund igennem mange år indtil det blev skrevet ned. Folkeeventyret kan ændre sig en smule, hver gang det er blevet fortalt. Folkeeventyrerne skulle fungere som værende belærende og opdragende.
 • Period: to

  Den gotiske roman

  En især engelsksproget litteratur, der beskæftiger sig med menneskets frygt for det ukendte og ukontrollable. Uhyggelige væsener, dobbeltgængere, spøgelser og vampyrer huserer i et truende univers af dystre borge og underjordiske gange — senere i storbyers labyrintiske virvar og forfald.
  Gotisk litteratur fraviger på næsten alle måder realismens regler og markerer sig som den eventyrlige romans negative modstykke. Den gotiske rroman beskæftiger sig med det, vi frygter og flygter fra.
 • Period: to

  Det romantiske gys

  Gysergenren eller rædselsromanen opstod i romantikken, en periode præget af dualisme, og idealisme. Det ubevidste, instinkterne samt de naturlige og dyriske lyster lå i stærk kontrast til det fine og fornuftige borgerlige liv, som alle levede efter eller prøvede at opnå. Gysergenren baserede i høj grad på de dyriske drifter og havde til formål at fremhæve de inderste lyster i mennesket. Gysergenren har en meget tids- og samfundstypisk karakter der har ændret og udviklet sig i takt med samfundet.
 • Period: to

  Det victorianske gys

  Denne periode har navn efter den engelske dronning Victoria.
  Dydighed, værdighed og borgerlig selvretfærdighed kendetegner denne periode. I samtiden var der dog en vis kritik i de socialrealistiske romaner, her kan man bl.a. nævne ”Dr. Jekyll og Mr. Hyde” af R. L. Stevenson, hvor især den pæne facade og det selvtilfredse borgerskab samt klasseforskellene blev kritiseret.