Historiske hendinger og ideologiar i Europa mellom 1880 og 1939

Timeline created by knardal
In History
 • Trippelalliansen blir danna

  Trippelalliansen blir danna
  trippel alliansen var ein avtale mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia som sa at dei skulle støtte kvarandre militært. når eit land gjekk til krig mot eit anna eller blei angrepe, Østerriket-Ungarn tolka skota i sarajevo som ein trussel, så det vart krig. derfor gjekk Tyskland til krig, med Østerriket-ungarn og Italia i krig. (Trippelalliansen. 2016)
 • Trippelententen

  Trippelententen var ein allianse laga mellom Frankrike, Storbritannia og Russland i 1907. Alliansen vart laga for å ha eit militært samarbeid viss nokon skulle bli angripe, fordi dei følte seg trua av tyskarane.
 • Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjon starta i mars 1917 og var ein av dei viktigaste historiske hendelsane i det 20. århundre. Det starta med at folket var misfornøgde, pga fattigdom og at dei brukte alle midlane sine på dei rike og militære. Dette gjore at kommunistane gjorde revolusjon mot Tsar, Nikolaj 2. Tsaren og familia hans vart henretta 17.juli 1918(Egge. 2018)
 • Børskrakket

  Børskrakket var eit samanbrudd i Wall Street i New Yotk. Det var eit samanbrudd i fondbørsen i New York. I løpet av de få dagene ble verdiene i det amerikanske aksjemarkedet nesten halvert. Krakket innledet en finanskrise, som ble en årelang depresjon i amerikansk næringsliv og i internasjonal økonomi. Krakket førte til masse arbeidsløyse i både Amerika og meste delane av Europa.(Thomassen. 2017.)
 • Franklin Roosevelt- New Deal

  Roosevelt var presidenten til USA som ordna børskrakket, med å satte saman New Deal, som var eit program som ordna for nye jobbar. Han var også president under 2 verdenskrig. Nokre kjente ord han sa: "The only thing we have to fear, is fear itself"
 • Kjeldeliste

  Adolf Hitler. Dypvik. AS( 01.Feb. 2018)

  https://snl.no/Adolf_Hitler(Henta 06.13.18). Boerkrigen. ( 18.feb. 2018 kl. 16:18) https://no.wikipedia.org/wiki/Boerkrigen (Henta 05.31.18). Børskrakket. Thomassen. E ( 17.Nov. 2017)

  https://snl.no/Wall_Street-krakket_i_1929(Henta 06.13.18). Den russisk-japanske krig. Midford. P(31.Juli. 2013) https://snl.no/Den_russisk-japanske_krig (Henta 06.12.18).
 • Kjeldeliste nr 2

  Den russiske revolusjon. Egge. Å( 13.Feb. 2018)

  https://snl.no/Den_russiske_revolusjon(Henta 06.13.18). Riksbrannen. (18. Jan. 2017 kl. 1346) https://no.wikipedia.org/wiki/Riksdagsbrannen(Henta 06.13.18) Trippelallianse. (6.des. 2016 kl. 13:27)

  https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelalliansen_(1882) (Henta 05.31.18). WW1. (28.mai.2018) https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I (Henta 05.31.18).
 • Period: to

  Boerkrigen

  Boerkrigen var ein krigmellom Storbritannia og to Boer statar somheiter den "Sør Afrikanske republikk" og den "Oransje fridomsstaten". Dei kjempa for korleis det Storbritannia imperiet behandla dei, dei ville bli behandla betre. (Boerkrigen, 2018)
 • Period: to

  Japan slår Russland

  Det var ei konflikt om ambisjonane til begge landa i Asia. Det var ei rask krig, som Russland måtte anerkjenne Japan som seierherrar. Det starta ved at Russland tok over havna Port Arthur, som Japan tok eit torpedo angrep på, som førte til at ei del av flåten vart ødelagt. (Midford, 2013)
 • Period: to

  WW1

  Krigen bryter ut etter skota i sarajevo. Det var for det meste Europearar, men seinare blei resten av verda involvert. Stormaktene var Trippelalliansen, trippelelententen, Japan og Amerika. Den varte i 4 år. (WW1, 2018)
 • Period: to

  Hitler har makta

  Knappe måneden etter riksbrannen fekk Hitler jobben som rikskansler i 1933. Året etter fekk han jobben som statssjef. Han var statssjef til 1945. Han døyde 30.april 1945, av sjølvmord.
  (Dypvik, 2018)
 • Period: to

  Riksbrannen

  Riksbygget til Tyskland brenn ned, dette gjer at weimarrepublikken blir satt ut av kraft og slik at nazistane sine motstandarar blir lette å gje skulda over. Hitler gjer skulda til kommunistane, og folk velger å tru på det.(Riksbrannen, 2017)