Asturias

Historia Eixo Cronoóloxico James

 • 722

  Formación do Reino de Asturias

  Formación do Reino de Asturias
  Nesta etapa, o dominio musulmán na Península Ibérica era case total, cubrindo todo menos a marca hispánica e o propio Reino de Asturias.
 • 824

  Formación do Reino de Pamplona

  Formación do Reino de Pamplona
  Foi unha entidade política creada nos primeiros anos da Reconquista.
 • 850

  Formación do Condado de Castilla

  Formación do Condado de Castilla
  Cando apareceu o Condado de Castilla, a situación xa era moito mellor. Os reinos hispánicos conseguiron moita máis terra.
 • 910

  Formación do Reino de León

  Formación do Reino de León
  O Reino de León unificou o que antes era Asturias, e con el tamén o Condado de Castela, centralizando un enemigo común.
 • 1065

  Formación do Reino de Castela

  Formación do Reino de Castela
  No século XI os reinos hispánicos xa conseguiran máis da metade da Península Ibérica, peleando xunto ao Reino de León, Navarra e o que despois sería a Coroa de Aragón.
 • 1164

  Coroa de Aragón

  Coroa de Aragón
  Englobaba gran parte da costa leste da Península Ibérica
 • 1230

  División do Reino de Castela e nacemento do Reino de Galicia

  División do Reino de Castela e nacemento do Reino de Galicia
  Despois da súa ruptura apareceron 5 novos reinos: Castilla, León, Navarra, aragón e Portugal; e quedoulles a Sancho III Castilla e toledo e a Fernando León e Galicia.