HISTÒRIA DE LA RÀDIO - GRUP 4

 • Telègraf

  Telègraf
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. Va ser inventat per Samuel Morse.
 • Detecció radiació electromagnètica

  Detecció radiació electromagnètica
  L’any 1887, el físic alemany Heinrich Hertz va detectar radiació electromagnètica (predita vint-i-quatre anys abans per Jaime Clerck Maxwell) a partir de càrregues elèctriques poderoses.
 • Transmisió i recepció d'ones per representar codi morse

  Transmisió i recepció d'ones per representar codi morse
  Oliver Lodge, l’any 1894 va transmetre i va rebre ones per representar els punts i ratlles del codi Morse, que ja s'utilitzava àmpliament en telegrafia amb filferro. La transmissió de missatges parlats a través de l'espai era una cosa inimaginable (malgrat que el telèfon ja permetia parlar a través de conductors elèctrics), així que la ràdio primitiva va rebre el nom de telegrafia sense fil.
 • Millora sistema de recepció d'ones electromagnètiques* creació antenes

  Millora sistema de recepció d'ones electromagnètiques* creació antenes
  De forma paral·lela, l’any 1895 el professor rus Alexander Popov va millorar el sistema de recepció d'ones electromagnètiques i va establir les bases de les antenes modernes.
 • Primera construcció d'una ràdio

  Primera construcció d'una ràdio
  El 1901 Marconi va construir un transmissor prou potent per enviar missatges a través de l'Oceà Atlàntic. Aquest aparell era fins i tot més ràpid que el telègraf i, el millor de tot, no precisava costosos filferros ni complicades esteses de cables. La ràdio es va convertir en una nova manera d'enviar codi Morse i Marconi va crear una reeixida companyia que feia exactament això.