Medioalmacenamiento

Historia de l’emmagatzematge informàtic

  • Cinta magnètica

    Cinta magnètica
    Tipus de soport d'emmagatzematge de dades que es graba en pistes sobre una banda plàstica amb un material magnetitzat. El tipus d'informació que es pot emmagatzemar en les cintes magnètiques es variat, com vídeo, audio o dades.
  • Disc Dur

    Disc Dur
    Un disc dur inclou disc giratoris, que emmagatzemen bits d'informació digital d'una superficie plana metàli·lica.
  • DRAM

    DRAM
    La Dynamic Random Access Memory (DRAM) és una memòria electrònica d’accés aleatori, que s’usa principalment en els mòduls de memòria RAM i en altres dispositius, com a memòria principal del sistema. Memòria volàtil (Perd la informació que tenia emmagatzemada).
  • Disc Flexible 8"

    Disc Flexible 8"
    Disc portable que permetia guardar informació de manera més ràpida i fàcil.
  • CD

    CD
    Disc òptic utilitzat per emmagatzemar dades de format digital, consistents en qualsevol tipus d'informació.
  • DDS

    DDS
    Data Distribution Service per a sistemes de temps real, ha sigut crear en resposta a la necessitat per part de la industria de estandaritzar sistemes centrats en dades.
  • Compact flash

    Compact flash
    El compact flash, també conegut com a "Flash drives", s'utilitzava com a memòria interna per a guardar informació. S'utilitzaven sobretot per a càmeres digitals.
  • ZIP

    ZIP
    El dispositiu ZIP es un sistema de disc d'un sol ús que serveix per guardar arxius.
  • DVD

    DVD
    El DVD, era un disc amb més capacitat, més ràpid i utilitzat per a informació multimèdia.
  • SD CARD

    SD CARD
    La tarja Secure Digital, incorpora encriptació DRM que permet emmagatzemar grans arxius. Se solen utilitzar per guardar informació per a dispositius mòbils.
  • BLU RAY

    BLU RAY
    Nova generació de disc òptics utilitzats per guardar vídeo en alta definició i densitat d'informació. Rep el nom de làser blau ja que permet emmagatzemar més informació que un DVD estàndard.
  • Emmagatzemament al núvol

    Emmagatzemament al núvol
    L'emmagatzemament al núvol, ja sigui com a backup o com a repositori d'informació, amb l'accés fàcil a internet des d'arreu al món, podem disposar d’infinits volums d’informació sense tenir en compte el dispositiu, el volum o la ubicació.