Het ontstaan van de multiculturele samenleving in NL

  • Period: to

    Immigranten voormalige kolonieën

    Immigranten uit voormalige kolonieën zoals Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen emigreerden naar Nederland.
  • Period: to

    Gastarbeiders

    Nederland had veel arbeiders nodig. In deze periode kwamen veel mensen uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko voor werk. Velen bleven er voor goed en lieten hun families overkomen.