GRAN BRETANYA SEGLE XVII

 • Oct 22, 1509

  FAMILIA TUDOR, REI ENRIC VIII

  REI ENRIC VIII
 • Oct 22, 1509

  ENRIC VIII= NO ABSOLUTISTE I PROTESTANT

 • Oct 22, 1547

  MOR ENRIC VIII

 • Oct 22, 1559

  CORONACIÓ DE ISABEL FIA DE ENRIC VIII

 • MOR ISABEL I

  ÉPOCA DE RESPLANDOR
 • FAMILIA ESTUARDS, REI CARLES I

 • ESTUARDS= ABSOLUTISTES I PROCATOLICS

 • COMENÇA GUERRA CIVIL

 • IVASIÓ ESCÓSIA

 • CONVOCATORIA DEL PARLAMENT

 • NEGATIVA I DETENCIÓ AL PARLAMENT

 • ACABA GUERRA CIVIL

 • MOR CARLES I

 • OLIVER CROMWELL ES DICTADOR

 • COMENÇA REPUBLICA DE CROMWELL

 • MOR CROMWELL

 • MOR CROMWELL

 • GOVERNA FILL DE CROMWELL

 • ACABA REPUBLICA DE CROMWELL

 • RESTAURACIÓ DELS ESTUARDS

 • REVOLUCIÓ ANTIABSOLUTISTA

 • FIRMA HABEAS CORPUS

 • JAUME II INTENTA IMPLANTAR L'ABSOLUTISME

 • PARLAMENT CERCA ALTRE REI

 • NOU REI GUILLEM D'ORANGE

 • FIRMA BILL OF RIGTHS

 • ES FORMA LA MONARQUIA PARLAMENTARIA