Geokronoloogiline skaala ALLIKIVI

Timeline created by sirle_allikivi
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6-4 mld aastat tagasi. Maa tekkimine, sagedased meteoriitide sajud, vulkaaniliselt väga aktiivne periood. Lõpuks kujunesid välja maakoor ja atmosfäär, moodustusid ookeanid.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  -542 BCE

  Eelkambrium

 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestus 4-2,5 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid. Pärit vanimad leitud stromatoliidid- mikroorganismid, sh tsüano- ja purpurbakterid ja ka mitmesugused vetikad.
 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Kestus 2500-542 mln aastat tagasi. Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele. Toimus mitu suurt jäätumist ehk Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik pehmekehaline nn Ediacara elustik.
 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestvus 542 mln-485 mln aastat tagasi.Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid ja suurem osa tänapäevastest loomahõimkonadest. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Ilmusid paljude selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes või tugev välisskelett. Esimesed kalad.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus 485 mln-443 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed maismaataimed ja troopikameredes rikkalik elustik. Kliima kiire jahenemine, jääaeg. Madalmerede kuivamine ja mereelustiku massiline väljasuremine.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus 443 mln-419 mln aastat tagasi. Meredes kujunesid käsnade, korallide jalubivetikate rifid, ujusid primitiivsed kalad. Jätkus lihtsa ehitusega maismaataimede kasv niisketel aladel. Esimesed maismaaloomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419 mln- 359 mln aastat tagasi. Troopikameredes oli rikkalik põhjaelustik ja šelfimeredes suured riffid. Mitmed kalad, näiteks rüükalad ja vihtuimsed olid selle aja tippkiskjad. Ajastu lõpuks olid maismaal tekkinud esimesed metsad. Ilmusid kahepaiksed.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus 359 mln- 299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade eellased. Üleujutatavatel aladel kujunesid surnud puidust kivisöelademed. Maismaal elas rohkelt lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Ilmusid esimesed roomajad.
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus 299 mln- 252 aastat tagasi. Tekkis Panthalassa ookeaniga übritsetud hiidmanner Pangaea. Mandri keskosas oli kuiv kõrb karmi kliimaga. Maismaal ülekaalus loomadest roomajad, taimedest paljasseemnetaimed ja meredes luukalad. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, kadus 95% liikidest.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 252 mln- 201 mln aastat tagasi. Taimestiku vaene, ilmusid esimesed dinosaurused. Ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus 201 mln-145 aastat tagasi. Loomad: dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elasid merelised roomajad-ihtüosaurused ja plesiodaurused, meredes elasid tänapäeva tüüpi kalad. Maismaad kattis paljasseemnetaimedest mets.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus 145 mln- 66 mln aastat tagasi. Ilmusid õistaimed, mis hakkasid kiiresti domineerima. Ookeanid ja mered olid tihedalt asustatud. Tekkisid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpus surid välja dinosaurused ja paljud merelised roomajad. Meteoriidiplahvatus.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus 66 mln- 23 mln aastat tagasi. Lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Meredesse asusid elama vaalade eellased ja ilmusid primadiidid. Sooja ja niiske kliimaga kasvasid troopilised metsad, ilma jahenedes muutusid valdavaks heitlehised taimed. Metsade asemele tekkisid rohumaad- preeriad ja savannid.
 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus 23 mln- 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia ning loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Levisid maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Aafrikas ilmusid hominiidid- inimese eellased. Kliimajahenemisel tekkisid korduvad jäätumised ja jääkate poolustel.
 • -2 BCE

  Kvanternaar

  Kvanternaar
  Kestus 2,5 mln aastat tagasi kuni tänaseni. Aafrikas alanud evolutsiooni kaudu on inimeste eellastest, perekond Homo esindajatest saanud tänapäevased inimesed- Homo sapiens'id. Välja on surnud mitmed imetajad: mammutid, karvased ninasarvikud ning mitmed linnuliigid: dodo, mao.