evolucion del comercio electronico

  • comienzo venta por catalogo

  • intercambio de datos electronicos

  • transmitir datos

  • venta directa

  • world wide web

  • un mercado global para pyme