EUs historie

Timeline created by Nora Nasiri
In History
 • 2. verdenskrig

  2. verdenskrig
 • Etableringen av det Europeiske kull- og stålselskskap

  Etableringen av det Europeiske kull- og stålselskskap
  Det Europeiske kull- og stålselsskapet (EKSF) ble etablert for å gjøre rede for et felles marked for kull og stål. De innvolverte landene var Frankrike, Vest-tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxenburg. Målet var å hindre gjenopprustning/ en ny krig ved å ha kontroll over all kull- og stålproduksjon i landene.
 • EEC

  Det europeiske økonomiske fellesskap ble stiftet under undertegningen av Romatraktaten i 1957.
 • Det europeiske atomenergifellesskap

  Ett av de tre fellesskapene som inngår i EF.
 • Roma-trakteten

  Et ønske om en integrering av medlemslandenes økonomi førte til starten av ''Det europeiske økonomiske fellesskap''. Landene i kull- og stålselskapet etablerte en indre europeisk økonomi. Traktaten ble et grunnlag for et senere EU. Målet med traktaten var å ha fri bevegelighet for personer, varer tjenester og kapital på tvers av medlemslandene. I tillegg var målet med traktaten å redusere økonomiske forskjeller.
 • Brussel traktaten

  Traktaten samlet ''det europeiske kull- og stålselsskapet'', ''det europeiske økonomiske fellesskap (EEC)'' og ''det europeiske atomenergifellesskap'' for å etablere et felles råd og en felles kommisjon for De europeiske fellesskapene. Traktaten dannet ''De europeiske fellesskap'', og et felles budjett ble lovfestet.
 • EF

  De tre fellesskapene: kull-og stålselskapet, fellesmarkedet og EURATOM slo seg sammen til De Europeiske Fellesskap (EF)
 • Danmark medlem

 • Irland medlem

 • Storbritania medlem

 • Hellas medlem

 • Portugal medlem

 • Spania medlem

 • EF til EU

  I 1992 besluttet EF å arbeide tettere sammen. Dvs politisk sett og økonomisk sett. Denne avtalen ble kalt Maastricht-traktaten (unionstraktaten). Etter det definerte de ikke seg ikke lengre som EF, men som den økonomiske unionen EU.
 • Finland medlem

 • Sverige medlem

 • Østerrike medlem

 • Euro

  Euro ble innført som elektronisk felles valuta for noen av meldmeslandene i eu.
 • Euro mynter og sedler

  Euro ble innført som valuta i mynter og sedler.
 • Estland

 • Latvia medlem

 • Litauen medlem

 • Polen medlem

 • Tsjekkia medlem

 • Slovakia medlem

 • Ungarn medlem

 • Slovenia medlem

 • Malta medlem

 • Kypros medlem

 • Bulgaria meldem

 • Romania medlem

 • Kroatia medlem