EU's Historie

 • Dunkerque traktaten

  Blev underskrevet af Storbritannien og Frankrig året før Bruxelles traktaten.
 • Bruxelles traktaten

  Traktaten skabte Vestunionen, en fælles forsvarsalliance, og var forløberen for den senere NATO alliance. Traktaten blev underskrevet af Belgien, Frankrig, Luxembourg, Holland og Storbritannien, som en udvidelse af Dunkerque-Traktaten der var underskrevet af Storbritannien og Frankrig året før.
 • Schuman Deklarationen

  Den franske Udenrigsminister Robert Schuman præsenterede en plan for samarbejde mellem europæiske lande, ‘Schuman Deklarationen’. Denne plan førte i april 1951 til Paristraktaten, som lagde grunden til Den Europæiske Kul-og Stålunion.
 • Rom traktaten

  Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland og Vesttyskland underskrev Romtraktaten, som startede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EAEC eller Euratom).
 • Told Unionen

  Toldunionen blev en realitet: alle importafgifter mellem de seks EØF-lande blev afskaffet.
 • Første valg

  Det første valg til Europa-Parlamentet fandt sted gennem direkte valg.
 • Den Europæiske Fællseakt

  For at nå det oprindelige mål om et fælles marked vedtog EF i 1985 "EF-Pakken", som den blev døbt i Danmark. Det officielle navn er "Den Europæiske Fællesakt". Formålet med denne traktatændring var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af Kommissionen i 1985.
 • Maastricht traktaten

  Traktaten trådte i kraft i november 1993 efter en folkeafstemning i EU’s medlemslande, heriblandt Danmark, hvor den måtte til afstemning hele to gange.
 • Amsterdam traktaten

  Amsterdamtraktaten blev underskrevet, og hermed blev FUSP udviklet yderligere. Det gjaldt også politikker om beskæftigelse og social sikkerhed.
 • Nice traktaten

  Nicetraktaten blev underskrevet, hvilket forbedrede institutionerne og forstærkede grundlæggende rettigheder, sikkerhed og forsvar samt juridisk samarbejde på retsområdet.
 • Lissabon traktaten

  EU-landene underskriver Lissabon-traktaten i december 2007. Formålet med traktaten er at gøre EU mere demokratisk og være bedre i stand til at møde klimaændringer, sikkerhed og bæredygtig udvikling.