EU integration

 • Conflicts culminating in World Wars I and II

  I skyggen av kriger ønsker man å skape et samarbeid, både globalt og regionalt (europeisk) for å stimulere ferd.
 • Period: to

  International cooperation on the global level

  1945: FN
  1947: GATT, siden1995 integrert i WTO (World trade organization)
  1948: OEEC, siden 1960 OECD
  1949: NATO
 • Mislykket politisk samarbeid

  Et utkast av et europeisk politisk samarbeid blir forkastet etter at Frankrike ikke vil ratifisere "the Defence Community Treaty"
 • The Schuman plan

  Fast bestemt på å forhindre mer krig bestemte europeiske regjeringen at de ville slå sammen kull- og stålproduksjonen. Dette skulle gjøre krig mellom historiske rivaler Frankrike og Tyskland "ikke bare utenkelig, men materielt umulig".
 • Signering av ECSC

  ECSC (europeisk kull- og stålunion) blir signert i Paris i 1951("Paris Treaty"). Varte i 50 år (tom 2002), er nå dekket av TEU og TFEU.
 • Signering av Euratom

  Euratom ("the European Atomic Energy Community" ble signert i Roma ("Rome Treaty") i 1957, trådte i kraft i 1958). Eksisterer fortsatt.
 • Signering av EEC

  EEC ("European Economic Communty") ble signert i Roma ("Rome Treaty") i 1957 og trådte i kradt i 1958. Felles regler om økonomiske forhold som ikke var spesifikt dekket av ECSC eller Euratom (dekket senere ECSC da denne opphørte). Ble i 2009 integrert inn EU, nå TFEU Målet: common market
 • Signering av EFTA-avtalen

  The European Free Trade Association ("Stockholm Convention"). Revidert i 2001 ("Vaduz Convention"), der også fri bevegelse av personer, tjenester og kapital ble inkludert i avtalen.
 • Merger Treaty

  Introduction of a single institutional framework for the three Communities (ECSC, Euratom and EEC)
 • Act conserning the direct election of representatives of the European Parliament

  Establishment of direct elections to the European Parliament. First applied in 1979.
 • Single European Act

  A new timetable for the internal (common) market, institutional reform
 • Signering av EØS-avtalen

  EØS-avtalen (signert i Oporto) strekker det indre markedet til EØS/EFTA-statene. Svakere enn EU, sterkere enn EFTA. EFTA-domstolen: "a fundamentally improved free trade area"
 • The Maastrich Treaty

  Revisjon av de tre samarbeidsavtalene EEC, Euratom og ECSC: Signering av The Treaty of the European Union. EEC blir til EC. Setter opp for EU. Euroen introduseres. Samarbeid om:
  - Utenriks og sikkerhetspolitikk (CFSP)
  - Justice and home affairs
  - Intruduksjon til The European Monetary Union Pilarene blir introdusert.
 • The Amsterdam Treaty

  Revisjon av EU og samarbeidsavtalene. Gir viktige strukturelle endringer av pilarene. Flytter flere ting inn i pilar 1 - til den overnasjonale og ikke mellomstatlige delen.
 • The Nice Treaty

  Revisjon av EU og samarbeidsavtalene, forstørrelse av avtalene. Amsterdam "left-overs". Signert i 2001, i kraft 2003.
 • The (failed) Constitutional Treaty

  Signert i 2004, men trådte aldri i kraft. Forsøk på å gjøre EC om til EU. EU skulle være et rettssubjekt og det skulle ikke lenger kreves enstemmighet men kvalifisert flertall for å vedta nye regler (+ andre institusjonelle endringer). I tillegg inneholdt traktaten en kodifisering av generelle prinsipper og gjorde "the Charter of Fundamental rights" bindende. Ratifisert av 18 medlemsland, men ikke av Frankrike og Nederland - en politisk krise.
 • The Lisbon Treaty!

  Bygger i stor grad på "the Constitutional Treaty", med noen modifikasjoner og (viktigst) ingen referanser til "Constitution". Signert i 2007, i kraft 2009. Viktigste:
  - EU har nå to traktater, TEU og TFEU. Euratom gjenstår.
  - Kvalifisert flertall for å vedta regler
  - En "High Representative for Foreign Affairs and Security Policy" erstattet tidligere "minister"