eu 1945-2000

  • Frankrig præsenterede Eu

  • Rom-traktaten

    Rom-traktaten. De seks medlemslande blev enige om at arbejde hen imod et fælles marked uden told og med en vis beskyttelse mod varer udefra.
  • Told-unionen

    alle importafgifter mellem de seks EØF-lande blev afskaffet.
  • 1. valg til Europa-Parlamentet

  • euro-mønten